Psali o nás


Zbraslavská kulturní společnost bilancovala
(Zbraslavské noviny 7/1999)

V sobotu 29. května t.r. se konala valná hromada všech členů ZKS, (registrováno je jich 61). Přednesena byla stručná zpráva o činnosti v letech 98 - 99. Většina akcí, pořádaných ZKS, se rok od roku opakuje - taneční zábavy, karnevaly pro děti, organizační výpomoc při festivalu dechovek "Vejvodova Zbraslav", výstavy ve školní budově apod.


Mikulášské zábavy v sokolovně (Zbraslavské noviny 1/03)

V sobotu 30. listopadu uspořádala Zbraslavská kulturní společnost hned dvě taneční zábavy - odpoledne pro děti a večer pro dospělé. Obě akce se vydařily nad očekávání. Zejména o návštěvě večerní "tancovačky" měl pořadatel pochybnosti, vždyť zkušenosti z minulých let nebyly zrovna nejlepší.


Skončila další sezóna (Zbraslavské noviny 04/02)

Skončila další sezóna dětských sobotních představení v Divadle Jana Kašky. Ta letošní byla ozdobena hned třemi premiérami (Rusalka, O zlém vlku a nezbedných prasátkách, Zlatovláska), což už dlouho, dlouho nepamatujeme.


Rozhovor měsíce (Zbraslavské noviny 3/01)

V pravidelné rubrice našich novin, v "Malé vzpomínce", kterou si můžete přečíst na str. 8 a kterou připravuje starosta naší městské části, pan F. Kadleček, se můžete dnes mimo jiné dozvědět o zaokrouhleném jubileu Zbraslavské kulturní společnosti. Tato organizace pracuje na Zbraslavi už plných 10 let. Proto jsme oslovili dva pány, kteří stáli u jejího zrodu.


Co se připravuje ?! (Zbraslavské noviny 9/98)

Zbraslavští ochotníci v současné době intenzivně zkoušejí. Prý se nemá předem prozrazovat vše, co se chystá, a tak jen heslovitě: V sezóně 1998 - 99 budou minimálně čtyři premiéry! A to většina z nich z domácí dílny!