Dětský dramatický soubor

Školní rok 2018/19

Letos jsme zahájili již čtvrtý rok činnosti Dětského dramatického souboru Divadla Jana Kašky

 

Pro školní rok 2018/19 otevíráme jednu skupinu žáků:

Čtvrtek           16:00 - 17:30 (vedoucí Mgr. MgA. Božena Osvaldová)

Kurzovné        1.000,-Kč / školní rok

 Náplň:

Prostřednictvím improvizace a práce na jevištním tvaru chceme dětem dát prostor k rozvíjení komunikačních dovedností, schopnosti diskuze a pěstování zdravého sebevědomí. Témata her jsou vybírána na základě aktuálních potřeb a zájmů žáků a samotné představení je výsledkem společné práce.Podstatným prvkem hodin jsou etudy, improvizační divadlo, diskuse a teprve na jejich základě připravené představení.

Momentálně máme na repertoáru představení postavené na storytellingu (umění vyprávění) podle příběhů, které najdete v knize „Černá sanitka“. Dalším naším záměrem je dokončení představení „Putování k řece, která teče pozpátku“, které vzniklo na letošním letním divadelním soustředění a bylo prezentováno jako „work in progres“ na letošním ročníku středověkého dne Slavností Elišky Přemyslovny.

Přijďte se podívat na naše dílo, o termínech představení vás budeme včas informovat.

Přihlášení do souboru pro nové zájemce:

Vzhledem k velkému zájmu o Dětský dramatický soubor, za který jsme samozřejmě velmi rádi, je v tuto chvíli kapacita skupiny zcela naplněna.

Pokud jsou však mezi vámi opravdu vážní zájemci, ozvěte se na e-mail: bajao@seznam.cz a třeba se nám podaří něco vymyslet.

Krásný den a divadlu zdar!

Bája O.

 

Vedoucí

  • Mgr. et MgA. Božena Osvaldová

Lektorka, tanečnice, herečka, výtvarnice...

Vystudovala obor Výtvarná výchova na KVV PedF UK a následně obor výchovná dramatika na KVD DAMU. Od roku 2007 vyučovala VV na ZUŠ Radotín, kde následně převzala i LDO. V současnosti působí jako lektorka v divadle Minor a ve Werichově vile, jako herečka v Divadle Jana Kašky a jako tanečnice ve skupině Hortus Gratiae. Věnuje se tématům: průsečíky výtvarné a dramatické výchovy, tvorba s dětským divadelním souborem, pohyb a atmosféra na jevišti, obraz...

Kontakt: bajao@seznam.cz