Dětský dramatický soubor

Školní rok 2023/2024

Letos jsme zahájili již osmý rok činnosti Dětského dramatického souboru Divadla Jana Kašky 

Pro školní rok 2023/24 otevíráme jednu skupinu žáků:

Čtvrtek           16:00 - 18:00 (vedoucí Mgr. MgA. Božena Osvaldová)

Kurzovné        1300,-Kč /pololetí

 Náplň:

Prostřednictvím improvizace a práce na jevištním tvaru chceme dětem dát prostor k rozvíjení komunikačních dovedností, schopnosti diskuze a pěstování zdravého sebevědomí. Témata her jsou vybírána na základě aktuálních potřeb a zájmů žáků a samotné představení je výsledkem společné práce. Podstatným prvkem hodin jsou etudy, improvizační divadlo, diskuse a teprve na jejich základě připravené představení.

Celý školní rok věnujeme přípravě představení, které se stane součástí programu divadelního festivalu Letní DivaDlení, pořádaného MČ Zbraslav. 

Přihlášení do souboru pro nové zájemce:

Vzhledem k velkému zájmu o Dětský dramatický soubor, za který jsme samozřejmě velmi rádi, je i letos kapacita skupiny zcela naplněna. Navíc se nám podařilo vybudovat víceméně ustálenou skupinu mladých herců a hereček, z nichž některé můžete vidět i v představení vidět či slyšet v představeních loutkového i činoherního souboru Divadla Jana Kašky.

Delší dobu však řešíme nedostatek chlapeckých zájemců o dramaťák. Abychom neměly ze souboru jen "holčičárnu", rádi uvítáme "v jámě lvičí i element klu-čičí!"...

Pokud jsou však mezi vámi opravdu vážní zájemci, ozvěte se na e-mail: bajao@seznam.cz a třeba se nám podaří něco vymyslet.

Zachovejte nám prosím přízeň a přijďte do divadla…

Bája O.

Vedoucí

  • Mgr. et MgA. Božena Osvaldová

Lektorka, tanečnice, herečka, výtvarnice...

Vystudovala obor Výtvarná výchova na KVV PedF UK a následně obor výchovná dramatika na KVD DAMU. Od roku 2007 vyučovala VV na ZUŠ Radotín, kde následně převzala i LDO. V současnosti působí jako lektorka v divadle Minor a ve Werichově vile, jako herečka v Divadle Jana Kašky a jako tanečnice ve skupině Hortus Gratiae. Věnuje se tématům: průsečíky výtvarné a dramatické výchovy, tvorba s dětským divadelním souborem, pohyb a atmosféra na jevišti, obraz...

Kontakt: bajao@seznam.cz