Dětský dramatický soubor

Školní rok 2019/20

Letos jsme zahájili již pátý rok činnosti Dětského dramatického souboru Divadla Jana Kašky 

Pro školní rok 2019/20 otevíráme jednu skupinu žáků:

Čtvrtek           16:00 - 17:30 (vedoucí Mgr. MgA. Božena Osvaldová)

Kurzovné        1.000,-Kč / školní rok

 Náplň:

Prostřednictvím improvizace a práce na jevištním tvaru chceme dětem dát prostor k rozvíjení komunikačních dovedností, schopnosti diskuze a pěstování zdravého sebevědomí. Témata her jsou vybírána na základě aktuálních potřeb a zájmů žáků a samotné představení je výsledkem společné práce. Podstatným prvkem hodin jsou etudy, improvizační divadlo, diskuse a teprve na jejich základě připravené představení.

„Antická komedie s dětským souborem?... a proč by ne?!“ – řekli jsme si letos s lektorkou Jitkou Kostelníkovou, která nám byla milým hostem na již tradičním letním soustředění v Krkonoších. A pustili jsme se do díla. Výsledkem byly hned čtyři „nakousnuté kusy“, čistě autorské veršované texty, spousta zábavy a smíchu, ale také zamyšlení a na samý závěr bujaré Dionýské slavnosti. Celé dílo bychom rádi v nadcházejícím roce dokončili a předvedli veřejnosti nejen u nás v divadle, ale snad také na některé z přehlídek divadla hraného dětmi (Otvírání 2020).

Přijďte se podívat na naše dílo, o termínech představení vás budeme včas informovat.

Přihlášení do souboru pro nové zájemce:

Vzhledem k velkému zájmu o Dětský dramatický soubor, za který jsme samozřejmě velmi rádi, je i letos kapacita skupiny zcela naplněna. Navíc se nám podařilo vybudovat víceméně ustálenou skupinu mladých herců a hereček, z nichž některé můžete vidět i v představení Hrátky s čertem.

Pokud jsou však mezi vámi opravdu vážní zájemci, ozvěte se na e-mail: bajao@seznam.cz a třeba se nám podaří něco vymyslet.

Zachovejte nám prosím přízeň a přijďte do divadla…

Bája O.

 

Vedoucí

  • Mgr. et MgA. Božena Osvaldová

Lektorka, tanečnice, herečka, výtvarnice...

Vystudovala obor Výtvarná výchova na KVV PedF UK a následně obor výchovná dramatika na KVD DAMU. Od roku 2007 vyučovala VV na ZUŠ Radotín, kde následně převzala i LDO. V současnosti působí jako lektorka v divadle Minor a ve Werichově vile, jako herečka v Divadle Jana Kašky a jako tanečnice ve skupině Hortus Gratiae. Věnuje se tématům: průsečíky výtvarné a dramatické výchovy, tvorba s dětským divadelním souborem, pohyb a atmosféra na jevišti, obraz...

Kontakt: bajao@seznam.cz