Historie amatérského divadla od roku 1844 na Zbraslavi

Vítáme vás na stránce o historii amatérského divadla na Zbraslavi, se kterou vás můžeme seznámit díky dochovaným archivním materiálům poskytnutým především ze soukromých zdrojů a dále díky činnosti členů Vlastivědného klubu okolí Zbraslavi, kteří se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let pokusili dohledat archiv Družstva divadelních ochotníků. Jak se dočtete dále, i na činnosti divadelních ochotníků na Zbraslavi najdete odraz dějinných událostí a společenských změn, kterými prošly Čechy od čtyřicátých let 19. stolení do naší součastnosti.

 

Tablo ochotníků 1857Prahistorie

První kroky 1844 - 1875

Družstvo divadelních ochotníků Hálek 1888 - 1902

Družstvo divadelních ochotníků ve Zbraslavi 1903 - 1955

Dramatický kroužek Karel Marx 1945

Dramatický odbor církve československé 1949 – 1962

Divadlo pro 45 židlí 1968 – 1971

 

 

Novodobá historie

Obnovení činoherního ochotnického divadla 1991

I divadlo bylo pod vodou - povodeň srpen 2002

Oprava budovy Divadla Jana Kašky a dostavba objektu zázemí