Dramatický kroužek Karel Marx 1945

V roce 1945 byl založen při komunistické straně ve Zbraslavi dramatický kroužek „Karel Marx“. Sehrál několik představení, mimo jiné „Ženitbu“ N. V. Gogola atd. Působil snad v Žabovřeskách, ale žádné přesnější informace o jeho činnosti nejsou známy.