Psali o nás


Pro Divadlo Jana Kašky ( Zbraslavské noviny 12/2004 )

Ve čtvrtek 17. listopadu 2004 se večer sešli ve zbraslavském divadle členové všech místních divadelních spolků i jejich přátelé a příznivci, aby poté, kdy v rekonstruované budově proběhla řada oficialit a byla zahájena sezóna pro veřejnost, otevřeli SVÉ divadlo SAMI SOBĚ. Pánové Tomáš Vacek a Jiří Kohout připravili svým kolegyním a kolegům dárek par excellence. Vytvořili sestřih z videozáznamů ochotnických inscenací a promítání vtipně okomentovali slovem i obrazem.


Divadlo na Zbraslavi (Zpravodaj Prahy 16)

Ochotnické divadlo se na Zbraslavi se hrálo už v předminulém století. Bohatá dokumentace existuje pak o divadelní činnosti ve století minulém. To na Zbraslavi existovaly dokonce dva soubory činoherní a za II. světové války vznikl soubor loutkářský. Jejich peripetie v historicky nelehkých dobách by vydaly na několik obsáhlých článků.


Jaká byla divadelní sezóna 2000 - 2001 v Divadle Jana Kašky? (Zbraslavské noviny 7/2001)

Z pozice tehdejšího předsedy Zbraslavské kulturní společnosti musím konstatovat, že jsem nezaznamenal vyloženě negativní jevy, i když nespokojen jsem byl např. s tím, že byla přerušena práce na některých připravovaných inscenacích, a to jak u ochotníků, tak i loutkářů. O tom, co oba soubory v sezóně vyprodukovaly, se podrobně dočtete v samostatných příspěvcích L. Vedralové a V. Lindnera. Zmíním se tedy pouze o tom, co bylo "jaksi navíc"...


Rozhovor měsíce (Zbraslavské noviny 7/2000)

Dnes jsme si k rozhovoru pozvali pana Františka Pondělíčka, předsedu Zbraslavské kulturní společnosti. V této společnosti je od jejího založení a funkci předsedy zastává už déle než tři roky.


Divadlo zahájí novou sezónu (Zbraslavské noviny 9/2000)

Sezóna bude zahájena někdy na přelomu září a října 2000. Dnes ještě nejsou stanoveny pevné termíny jednotlivých představení. Je vcelku jasné, co se bude hrát, ale nikoliv kdy.