Rozhovor měsíce (Zbraslavské noviny 7/2000)

Dnes jsme si k rozhovoru pozvali pana Františka Pondělíčka, předsedu Zbraslavské kulturní společnosti. V této společnosti je od jejího založení a funkci předsedy zastává už déle než tři roky.

Jste předsedou ZKS, jejíž činnost si zřejmě většina lidí spojuje s působením divadelního souboru. Jaké jsou její další aktivity?

Především - divadelní soubory jsou v ZKS dva. Loutkářská Rolnička, která v roce 2002 oslaví už dvacet let svého trvání, a ochotníci, kteří v příštím roce zahájí jubilejní desátou sezónu. Divadelní činnost je pro nás činností stěžejní. Ale kromě té se pravidelně věnujeme pořádání tanečních zábav v místní sokolovně (i když je tam bídná akustika a ubohé prostředí, ale lepší sál Zbraslav nemá), připravujeme výstavy v rekonstruované školní budově - nedávno skončila už čtvrtá v pořadí (vrátím se k ní v příštích novinách samostatným článkkem), vypomáháme organizačně při mnohých akcích, např. při "Vejvodově Zbraslavi" a dokonce jsme vydali knihu - "Zbraslavské listy" pana Karla Paška. Tolik ve stručnosti.

Kolik má ZKS členů? Jsou v ZKS nějací představitelé "uměleckých sfér" na Zbraslavi?

Na prvou část této otázky by daleko přesněji odpověděla naše pokladní, neboť členem ZKS je ten, kdo má zaplacený příspěvek. Můj odhad je asi šedesát lidí, ale je to pohyblivé. Mezi členy je několik hudebníků, několik výtvarníků... Ale s ohledem na to, kolik umělců různých branží na Zbraslavi žije, je jich méně než málo.

ZKS pořádá pravidelně výstavy. V průběhu června probíhala výstava "Zbraslavské motivy". Co vás vedlo právě k takovému zaměření?

O zaměření výstavy rozhodl výbor ZKS, návrh na ně nevzešel ode mne, naopak, měl jsem zpočátku obavy, že jde o téma příliš vymezující (a omezující). V tom smyslu jsem měl dost napínavou diskuzi s několika místními výtvarníky, kteří zaměření výstavy chápali až jako prvek diskriminační. Ale mohli své názory prosazovat na půdě ZKS, pokud by ovšem byli jejími členy. (Možná příště!) Nelze ovšem než konstatovat, že i takto úzce zaměřená výstava dopadla dobře a měla úspěch.

Jaké jsou vztahy ZKS k místní radnici? Podílí se městská část na aktivitách ZKS?

Ještě naposledy se vrátím k právě skončené výstavě, neboť právě ona je dobrým příkladem dobré spolupráce s radnicí. Městská část byla jejím spolupořadatelem. Tak rozsáhlou akci by ZKS sama jen ztěží zvládla, pracuje ryze na amatérské bázi, nemá jediného profesionálního zaměstnance. Existuje "benevolentní" smlouva s městskou částí o užívání Divadla Jana Kašky - na druhé straně zase ZKS vkládá své vlastní finance do vybavenosti divadelní budovy. Mnozí zaměstnanci MÚ, radní a zastupitelé jsou členy ZKS. Zkrátka - naše společnost a radnice jsou takové spojité nádoby. Nedokážu si představit, jak bychom bez tohoto fungovali.

Pokládáte činnost ZKS za "ideální", nebo máte za to, že je co zlepšovat?

Vždycky je co zlepšovat. Naším bolavým místem je propagace akcí... Někdy "zaskřípou" vztahy mezi našimi herečkami... A hlavně, na všechno je neustále strašně málo času...

Co plánuje ZKS v nejbližší budoucnosti?

V prázdninových měsících zejména spoustu práce na údržbě vybavení divadla. A dál? Nechte se překvapit - stejně jako já.

 

Ptal se Josef Vedral