Historie


Oprava budovy Divadla Jana Kašky a stavba objektu zázemí

2003 - oprava budovy Divadla Jana Kašky byla - jak z hlediska stavební náročnosti, tak co do výše finančních prostředků - nejrozsáhlejší popovodňovou akcí městské části Praha - Zbraslav.


Povodeň v srpnu 2002

2002 – 14. srpna byla divadelní budova zatopena při povodni do výše 1,8 metru. Situaci nejlépe popisuje článek předsedy Zbraslavské kulturní společnosti Filipa Touška, který vyšel v zářijovém čísle Zbraslavských novin pod názvem: I divadlo bylo pod vodou.


Kdo byl Jan Kaška

Naše divadlo nese jméno Jana Kašky. Pro ty, kdo neví, kdo to byl, jsou určené následující řádky.


Vznik společnosti

Zbraslavská kulturní společnost vznikla v roce 1991 jako dobrovolné sdružení lidí, kteří chtějí ve svém volném čase udělat něco pro zpestření kulturního a společenského života. Základní idea vznikla mezi členy loutkářského souboru, který v té době již několik let pod tehdejším Kulturním domem ve Zbraslavi úspěšně fungoval.