Vznik společnosti

Zbraslavská kulturní společnost vznikla v roce 1991 jako dobrovolné sdružení lidí, kteří chtějí ve svém volném čase udělat něco pro zpestření kulturního a společenského života. Základní idea vznikla mezi členy loutkářského souboru, který v té době již několik let pod tehdejším Kulturním domem ve Zbraslavi úspěšně fungoval. Hlavní činností společnosti je provozování loutkového a činoherního divadla pro děti i dospělé. Mimo divadelní činnost se Zbraslavská kulturní společnost zabývá také organizováním nejrůznějších společenských a kulturních akcí pro děti (karnevaly, dětské dny, vánoční besídky) i pro dospělé (taneční zábavy), pořádá výstavy s regionálním zaměřením a spolupořádá další akce (např. přehlídku jednoaktových her Kaškova Zbraslav, Pražskou přehlídku amatérského divadla, festival Vejvodova Zbraslav, atd.).