Zbraslavská kulturní společnost

Vítáme Vás na internetových stránkách spolku "Zbraslavská kulturní společnost", která se od svého vzniku v roce 1991 aktivně podílí na organizování společenského a kulturního života na Zbraslavi na základě principu dobrovolnické práce svých členů. I když původní záměr vzniku společnosti byl širší, v současnosti je hlavní činností hraní ochotnického loutkového (soubor Rolnička) a činoherního (soubor Divadlo Jana Kašky) divadla pro děti i dospělé.

Mimo divadelní činnost Zbraslavská kulturní společnost organizuje akce pro děti (karnevaly, dětské dny, vánoční besídky) i pro dospělé (taneční zábavy), pořádá výstavy s regionálním zaměřením, spolupořádá různé kulturní akce (divadelní přehlídka jednoaktových her Kaškova Zbraslav), ve spolupráci s Asociací divadelních amatérů zajišťuje Pražskou přehlídku amatérského divadla, podílí se na zajištění festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav a dalších akcí na Zbraslavi (Zbraslavské vánoce, Zbraslavské forbíny).

Existence společnosti je zcela spjata s budovou Divadla Jana Kašky. Členové společnosti se podíleli projekčně i fyzickou prací na její výstavbě v osmdesátých létech minulého století i na její obnově po povodni v srpnu 2002. Budova divadla díky své univerzální konstrukcí jeviště umožňuje hraní loutkového divadla všemi druhy loutek, inscenování činoherních her, pořádání koncertů i tanečních vystoupení. Díky dostavbě objektu zázemí získali divadelní ochotníci vhodné prostory pro uložení loutek, kulis, rekvizit a kostýmů.

Činnost společnosti je založena na dobrovolné práci členů. Veškeré finanční příjmy ze vstupného jsou použity na zajištění divadelního provozu, údržbu a obnovu divadelního technického zařízení. Zbraslavská kulturní společnost se pravidelně přihlašuje se svými projekty do grantového řízení hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění či městské části Praha - Zbraslav.

Pokud se i vy chcete podílet na kulturním životě na Zbraslavi, rádi vás uvítáme v našich řadách. Zbraslavská kulturní společnost má nyní přes 80 členů, a to nejen z řad zbraslavských občanů, ale i přespolních.

Filip Toušek, předseda Zbraslavská kulturní společnosti

 

Výbor Zbraslavské kulturní společnosti

 • Filip Toušek - předseda
 • František Pondělíček
 • Karel Čeleda
 • Ivan Kočí
 • Blanka Velemínská
 • Zdeněk Nuc
 • Jitka Jiráková
 • Tomáš Šamárek
 • Oldřich Vlček
 • Ivana Aussenbergová
 • Lenka Podrazská

 

Kontaktní údaje Zbraslavské kulturní společnosti - ZDE.