Divadlo na Zbraslavi (Zpravodaj Prahy 16)

Ochotnické divadlo se na Zbraslavi se hrálo už v předminulém století. Bohatá dokumentace existuje pak o divadelní činnosti ve století minulém. To na Zbraslavi existovaly dokonce dva soubory činoherní a za II. světové války vznikl soubor loutkářský. Jejich peripetie v historicky nelehkých dobách by vydaly na několik obsáhlých článků. Ti starší z nás by si nostalgicky zavzpomínali, ti mladší by se ledacos dozvěděli, mimozbraslavští by jistě poukázali na to, že i u nich má divadlo menší či větší tradici... Ale ponechme pro dnešek toto téma otevřené a obraťme svoji pozornost k současnosti.

Na Zbraslavi je od roku 1988 v provozu Divadlo Jana Kašky, (pojmenováno po slavném místním rodákovi Janu Kaškovi, herci Tylovy skupiny i pražského Prozatímního divadla). Budova je majetkem Městské části Zbraslav a činnost v ní vyvíjí jednak Základní umělecká škola a především Zbraslavská kulturní společnost. Při loňské povodni utpělo divadlo značné škody a v nynější době se opravuje.

Zbraslavská kulturní společnost se zabývá širokou škálou kulturních aktivit. Pořádá taneční zábavy, výstavy, akce pro děti (Dětské dny). Ale především hraje divadlo. Součástí společnosti jsou dva divadelní soubory - činoherní a loutkářský. S ohledem na to, že divadelní budova je v rekonstrukci, přesídlili divadelníci do provizorního prostředí a nabízejí alespoň část svého repertoáru v aule Základní školy Nad Parkem. Díky vstřícnosti vedení této školy zde do slova a do písmene nalezli "druhý domov". Zejména loutkářský soubor Rolnička zajistil pro své malé diváky plnohodnotnou sezónu už v loňském roce. Sobotu co sobotu se dětské publikum dočkalo své pohádky. A hlediště školní auly často nestačilo pojmout všechny zájemce.

Chceme prostřednictvím nově vzniknuvšího Zpravodaje Prahy 16 pravidelně informovat čtenáře o všech zbraslavských kulturních akcích - vždyť z Radotína, Chuchle či Lipenců je k nám sotva skok... Vstupenky na akce pořádané Zbraslavskou kulturní společností si můžete zakoupit v předprodeji u kulturní pracovnice ÚMČ (U Malé řeky 3, cca 100 metrů od Zbraslavského náměstí směrem k Vltavě, v téže budově je umístěna i zbraslavská veřejná knihovna), nebo objednat telefonicky na č. 257924717. Objednané vstupenky na divadelní představení je třeba vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem. Sedadla pro diváky v aule ZŠ Nad Parkem nejsou číslována, je tedy dobré chodit včas. Pro děti se hraje, jak už bylo řečeno, prakticky každou sobotu (s výjimkou některých svátků apod.) od 15.00 hodin, případná večerní představení začínají obvykle v 19.30 hodin. Vstupné na dětská představení je 10,- Kč (děti) a 20,- Kč (dospělí). Vstupné na večerní představení pro dospělé činí 40,- Kč, (zlevněné pro mládež a důchodce 30,- Kč). ZŠ Nad Parkem se nalézá v horní části Zbraslavi, z náměstí asi 10 minut pěšky. Nejblíže je k ní od konečné autobusu č. 243.