Jaká byla divadelní sezóna 2000 - 2001 v Divadle Jana Kašky? (Zbraslavské noviny 7/2001)

Z pozice tehdejšího předsedy Zbraslavské kulturní společnosti musím konstatovat, že jsem nezaznamenal vyloženě negativní jevy, i když nespokojen jsem byl např. s tím, že byla přerušena práce na některých připravovaných inscenacích, a to jak u ochotníků, tak i loutkářů. O tom, co oba soubory v sezóně vyprodukovaly, se podrobně dočtete v samostatných příspěvcích L. Vedralové a V. Lindnera. Zmíním se tedy pouze o tom, co bylo "jaksi navíc"... S potěšením jsem kvitoval skutečnost, že k nám stále častěji zajíždějí hostující soubory. Zejména sobotní představení pro děti jsou tím obohacena. Také program tradiční listopadové "Kaškovy Zbraslavi" byl velice pestrý a měl slušnou úroveň. Festivalu však - také už tradičně - chyběla lepší propagace. A naši ochotníci, třebaže jsme spolupořadateli akce, se už druhým rokem této přehlídky aktových her a sólových výstupů nezúčastnili. Škoda! Obdobně bych se mohl rozepsat i o další významné události - v březnu letošního roku pořádala pražská ADA (Asociace divadelních amatérů) v Divadle Jana Kašky oblastní přehlídku amatérských divadel. Dva víkendy plné různorodých a zajímavých inscenací! A opět - nedostatečná propagace a tím pádem poloprázdné hlediště a neúčast našeho souboru. Většina našich členů neuznala ani za vhodné přijmout role diváků a přijít podpořit své aktivnější kolegy (a případně se ledasčemu přiučit). Ale dost už "kritických šlehů" do vlastních řad, věřím, že se situace v mnoha směrech zlepší.

V květnu letošního roku proběhla "valná hromada" Zbraslavské kulturní společnosti a zvolen byl nový výbor. Mé odstoupení a vzdání se další kandidatury mělo mít především smysl v tom, aby se výbor ZKS omladil. Ale člověk míní a voliči mění... Výbor se v pravém smyslu toho slova feminizoval - nyní je tvořen šesti dámami (A. Boubelíková, I. Hamplová, A. Kuklová, M. Svobodová, L. Vedralová a B. Velemínská), mezi nimiž jako ona příslovečná, i když mírně paradoxní, "růže v trní", setrval "matador" našeho spolku, pan S. Mahelka. Předsedkyní byla zvolena paní Anna Kuklová. Důležitým a možná (bohdá) převratným krokem této schůze bylo ustavení a zvolení dramaturgické rady (H. Němcová, J. Kohout, F. Pondělíček a T. Vacek). Od ní a z její spolupráce s výborem by měla vzejít jakási koncepce činnosti, bez níž se žádná existující organizace neobejde, ať chce nebo nechce.

Jak bude vypadat budoucnost v souborech ZKS, jaká bude příští sezóna, o tom je dnes trochu předčasné hovořit. Vyčerpávající a vše postihující plán prozatím neexistuje. Předpokládáme, že se i na podzim bude hrát úspěšná inscenace "S tvojí dcerou ne", že se obnoví v několika reprízách "Dětkové", že k nám opět zavítá několik hostujících souborů... Jisto je, že se od půlky října bude sobotu co sobotu hrát pro zbraslavské děti. A budou nejméně tři premiéry! To proto, že ZKS obdržela finanční příspěvek (grant) od pražského Magistrátu na realizaci tří konkrétních představení - na "Rusalku" V. Kvapila (ano, nemýlíte se, jde o text, který kdysi zhudebnil J. Dvořák, ostatně jeho hudba v inscenaci rozhodně zazní, i když půjde o ryze činoherní provedení), dále na pohádku "Prasátka a vlk" (pro maňásky napsal F. Pondělíček) a konečně na dnes již klasickou "Zlatovlásku" J. Kainara (tu připravuje po stránce dramaturgické i scénografické L. Warausová). Takže minimálně dětské obecenstvo se má na co těšit. A dospělí...? Uvidíme...