První kroky 1844 - 1875

1844 – první historicky zaznamenané představení se konalo dne 9. června 1844 v některém sále bývalého konventu, čili v „cukrárně“ – jak se tehdy říkalo. Toto představení inicioval tehdejší spolumajitel cukrovaru Antonín Richter ml. Divadelní „diletanti“ (jak byli tenkrát úředně nazýváni) pocházeli jen z místních spořádaných rodin a nastudovali dvě hry: Od Kotzebua “Nebezpečné sousedství“ a Originallustpiel od Ottindra „Die Getauschten“.

1847 – novým pořadatelem ochotnických představení se stává domácí učitel úřednických dětí pan František Houser, jenž požádal vrchní úřad o povolení k uspořádání šesti českých a šesti německých her v době adventní a postní. Z dochovaných pramenů se již nedovíme, které hry byly nakonec nastudovány. Jisto však je, že se hrálo na sále v Kotvě, kde byl nájemcem šenkýř Josef Vlášek. Celkem byla odehrána tři představení, další vzhledem k předvečeru dějinných událostí jara roku 1848 již nebyla sehrána.

1857 – v tomto roce se ustavilo „sdružení divadelních ochotníků za účelem provozování divadel ve Zbraslavi od spanilých pánů a panen“, které 15. března 1857 uspořádalo svůj první divadelní večer, na kterém byly „vypraveny“ dvě hry: „Žlutá zimnice“ a „Tři otcové“. Po tomto zdařilém začátku se činnost na této skromné ochotnické scéně úspěšně rozvíjela a do roku 1865 nastudovalo sdružení 24 her. Až na jednu všechny režíroval pan František Stejskal, za nápomoci Václava Rysa, dekorace maloval a herce líčil Matěj Štrejhuber a pan Pobuda napovídal. Hráno bylo většinou u pana Antonína Bolarta (bývalá restaurace Beránek), čtyři hry byly sehrány v pivovaře na Válečkách.

1865 – dne 25. června byla za režie Josefa Liehmana opakována hra „Přítel v nouzi“. Bylo to slavností představení na počest nového okresního zastupitelstva. Tímto představením byla ukončena činnost těchto prvních průkopníků ochotnického divadla. Od toho dne na dlouhou řadu let utichl život a ruch na naší ochotnické scéně.

1875 – 19. srpna tohoto roku zásluhou J. Liehmana, Ant. Nesněráka, F. Stejskala, J. Truhelky, V. Vágnera, J. Vlčka, J. Zoubka a jiných příznivců byl utvořen kroužek divadelních ochotníků. Spolek sehrál několik českých představení na jevišti postaveném v zámku.