Dramatický odbor církve československé 1949 – 1962

1949 – 1962 - v tomto období působilo na Zbraslavi paralelně Lesní divadlo. V roce 1944 podal Dramatický odbor církve českomoravské žádost o propůjčení vhodného pozemku na vybudování lesního divadla. Jako vhodný byl vybrán pozemek v „Hluboké“ a v červnu 1945 se podle plánů Arch. Hynka Svobody započalo s budováním. Zhotoveny byly betonové podstavce na lavice, jeviště, postaveno skladiště na rekvizity. Úporná práce trvala čtyři roky a členové odpracovali celkem 3.500 brigádnických hodin. Lesní divadlo bylo slavnostně otevřeno v neděli 17. července 1949 hrou L. Stroupežnického „Naši Furianti“.

Za deset let činnosti bylo v lesním divadle sehráno cca 30 přestavení, např. Gogolův „Revizor“, Moliérův „Chudák manžel“, Jiráskovy hry „Otec“ či „Vojnarka“, Klicperův „Hadrián z Římsů“, a tak dál, a tak dál. Posledním představením byla patrně hra K. Želenského „Tažní ptáci“ v roce 1959. V lesním divadle scény vždy tvořil br. Daniel Boťcha. V závěru své činnosti soubor působil pod hlavičkou Sboru dobrovolných hasičů v Záběhlicích. Jeho činnost skončila poté, kdy lesní divadlo vyhořelo a spáleniště pohltil les.