Slavnosti Elišky Přemyslovny

Čtení ze Starých pověstí zbraslavských

Dramatizované čtení ze Starých pověstí Zbraslavských Františka Pondělíčka O poslední Přemyslovně a O návštěvě kralevice Karla

V programu zazní písničky na texty Františka Pondělíčka ze hry Nastavený čas.

Účinkuje soubor Zbraslavské kulturní společnosti


Fotogalerie