Komedie Carla Goldoniho

BENÁTSKÉ KLEP(n)Y

Pomluva, polopravda, lež. Dnes aktuálnější než kdykoli před tím. S rozvojem sítí a mediálního prostoru, včetně zrání umělé inteligence, nabývá záměrný obrat tímto směrem hrozivých celospolečenských podob. Čemu bude jedinec v takové atmosféře věřit? Čeho se držet? Už žádné jistoty, žádná pevná půda – pouze pocit chodce bažinou?

Carlo Goldoni rozuměl lidským slabostem a rozuměl divadlu komedie. Kromě mnoha jiných slavných (Sluha dvou pánů, Poprask na laguně, Mirandolina atd.) napsal hru Žvanivé ženy, nebo též Treperendy. My jsme pro ni zvolili název BENÁTSKÉ KLEP(n)Y. Goldoni v této komedii z dnešního pohledu mistrně odhaluje metodu, jakým se dezinformace šíří. V jeho době z úst do úst, dnes z mailu na desítky dalších mailů. Co u Goldoniho platí pro oblast tří ulic, dnes se roztrousí do tisíců adres tisíců měst a tisíců hlav. Nevěšme tu svou. Situace je vážná, ale není beznadějná. A smát se nebolí. Naopak. Smích jako pojistný ventil dokáže přetlak, který hrozí zadušením, redukovat. Zhluboka se nadechněme a bavme se. Ať ty dvě ozdravné hodinky stojí za to.

Děje se v Benátkách v polovině XVIII. století (?)

 

PATRON TONI, gondoliér                                                          Miroslav Antonín ŠNAJDR / Milan ČEJKA

CHECCHINA, domnělá dcera patrona Toniho                              Kateřina LIPOVSKÁ / Božena OSVALDOVÁ                           

BEPPO, její milý                                                                      Jakub FOJTÍK                                                                                                                                  

BEATRICE, Římanka                                                                 Ivana BATULKOVÁ                                                                                                                

ELEONORA, její přítelkyně                                                        Jitka JIRÁKOVÁ                                                                                                      

LELIO, estét                                                                            Marek GALAS                                                                                                                                       

PANÍ SGUALDA, vetešnice                                                        Libuše VEDRALOVÁ                                                                                                                    

PANÍ CATTE, pradlena                                                              Edita FEJTKOVÁ                                                                                                         

ANZOLETTA, švadlena                                                              Vlaďka VALENTOVÁ / Ája SEMENCOVÁ

OTTAVIO, Říman řečený SALAMINA                                            Jiřina ČERNÁ                                                                                                                

MUSA, Armén, řečený Žížala                                                     Zdeněk CHUPÍK                                                                                         

ARLECCHINO, Léliův sluha                                                         Filip GASPAR                                                                                                              

KURKA, námořník                                                                     Milan ČEJKA / Miroslav Antonín ŠNAJDR

OHAREK, námořník                                                                   Filip TOUŠEK

 

Scéna                                      Tomáš Šamárek

Kostýmy 

Hudba                                      Václav Vedral

Světlo a zvuk                            Karel Čeleda

Text sleduje                              Janetta Šamárková

Režie                                       Oldřich Vlček

 

 

 


Fotogalerie