Vážení přátelé, zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

1. Činnost ZKS 

            Sezónu 2020/2021 jsme měli naplánovanou optimisticky, ale koronavirus měnil. Nakonec se odehrálo začátkem října pásmo poezie Jiřího Suchánka: KATEDRÁLA a loutková pohádka Povídání o pejskovi a kočičce, kterou jsme také nahrávali a odvysílali online (stream). V prosinci byla nahrána a následně odvysílána pohádka Čertův švagr, včetně příchodu Mikuláše, čertů a andělů a „vánoční“ pejsek a kočička. A to bylo za loutkové pohádky vše…

            Činohra odehrála jediné představení, a to až 25. 6. 2021 na letním divadelním festivalu na Zbraslavi s obnoveným Rozmarným létem.

            Přesně před rokem jsme si připomínali životní výročí Jiřiny Štěpničkové. Vzhledem k tomu, že připravené bannery ve foyer téměř nikdo nemohl vidět, navrhuji je tam ještě nějakou dobu ponechat. Trochu z nudy jsem letos v létě přidal foyer divadla ještě několik historických fotografií spojených s místem okolí naší divadelní budovy.  

            Uplynulý rok byl zarámován tradičním společenský pobytem členů na horách tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších, který se konal s koncem září 2020 a 2021.

             2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

Činnost výboru ZKS v době září 2020 až 2021 byla odvislá od platných koronavirových opatření, které dokonce neumožňovalo ani jeho scházení, a proto jednání výboru většinou probíhalo telefonicky či korespondenčně (emaily).

Z důvodu zákazu divadelních představení nám vypadly předpokládané příjmy především z celé podzimní části sezóny a sezóna 2020 tak nakonec skončila se schodkem 25 942 Kč. Naší výhodou je, že díky vyrovnanému hospodaření v předchozích létech máme jistou finanční rezervu. ZKS nemá žádné úvěry a také nemáme velké fixní provozní náklady. S ohledem na opětovné přerušení divadelního provozu se neobnovovala úhrada za úklid divadla.

A protože začátkem roku 2021 již ani největší optimisté nebyli schopni odhadnou, kdy a zda spíše vůbec bude možné obnovit, výbor rozhodl o dočasném snížení provozních výdajů jen na ty zcela nezbytné, případně jednat o jejich snížení.

Výboru se podařilo dojednat s vlastníkem Divadla Jana Kašky, tedy s městskou částí Praha – Zbraslav snížení nájmu určeného pro rok 2021 ve výši 32 430 (zvýšeného o inflaci za roky 2018 až 2020) na konečných 10 810 Kč. Nájemné je uhrazené a byl odeslán děkovný dopis.

Ale měli jsme i příjmy. Požádali jsme v rámci Podpory dotace MČ Praha – Zbraslav (granty) o finance na akci: Příměstský divadelní tábor – soustředění. Obdrželi jsme 40 500 Kč. Tábor proběhl v termínu 2. až 6. 8. a dotace byla řádně vyúčtována.

Organizátory Letního divadelního festivalu v Městské zahradě na Zbraslavi jsme byli požádání o pomoc s jeho „účetně-produkčním“ zajištěním. Na produkční zajištění jsme dostali objednávku od MČ Praha – Zbraslav, ta je již vyfakturována a naše „provize“ nakonec byla 9 tis. Kč.  

Ale vraťme se k začátku roku. Jak již v polovině roku 2020 avizovala naše stávající účetní s koncem roku 2020 vedení našeho spolkové účetnictví. Výbor tady poptal účetní firmy k předložení nabídek. Zájem oslovených firem nebyl velký. Nově vede naše účetnictví firma Premisoft a předpokládanými náklady 20 tis. Kč/ročně.

Velkou nepříjemností bylo obdržení požadavku k úhradě autorského poplatku agentuře Dilia za hru OSM. Podařilo se mi vyjednat snížení původně požadovaného poplatku ve výši cca 30 500 Kč na konečných 20 050 Kč. S ohledem na výši autorského poplatku představení „spadlo" do ztráty (příjem 20 tis./náklady bez autorské poplatku 8 tis.).

To je pro všechny poučení pro příště, že u her především cizích autorů se autorský poplatek platí paušální a předem, tzn. bez ohledu na velikost sálu a skutečný počet představení. I s ohledem na práva ke hře „Láska“ se dá tedy odhadovat poplatek přibližně ve výši 2 000 Kč/za představení. Je to pro nás poučení pro příště…  

V rámci akce Participativní rozpočet MČ Praha – Zbraslav jsem já, jako soukromá osoba podal projekt na výměnu jevištního osvětlení v Divadle Jana Kašky, U Malé řeky 1319. Předmětem návrhu byly realizace výměny jevištního osvětlení, a to náhrada stávajících žárovkových reflektorů za moderní LED reflektory. V hlasování veřejnosti v srpnu 2021 (můj) náš projekt neuspěl.   

Tímto se dostáváme k postupnému obnovení naší činnosti, která začala přibližně v létě.  Proběhly výše zmíněné akce a letní brigády v divadle.

 3. Návrh programu činnosti v sezóně 2021/2022

K plánování činnosti budeme opět přistupovat s optimizmem, že se korona karanténa snad již nevrátí. Přesto je nutné postupovat opatrně především ohledně výdajů. Jsou naplánovaná loutková představení. V činohře probíhají reprízy dříve nastudovaných her a zahájilo se intenzivní, již několikrát odložené zkoušení hry Pražské tetičky a zbraslavští strýčkové. Dramaturgická rada odsouhlasila texty her Zdeněk Beránek – Rozcestí a František Pondělíček/ Filip Toušek – Nastavený čas s předpokládaným zahájení zkoušení leden2022.

Samozřejmě jsme v koroně zlenivěli a zpohodlněli, tak rozjezd asi bude trochu skřípat… také záleží na tom, jak se budou vracet diváci.    

 4. Závěrečné hodnocení

Tak buďme společně optimisté. Bohužel je to ani ne pár dní, co nás navždy opustil František Pondělíček. Bude nám všem určitě velice chybět, zanechal tu po sobě obrovský kus odvedené práce.   Naštěstí se i pomnožujeme a můžeme popřát Marii Šulcové/Warausové k narození dcery Aničky.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti