Vážení přátelé, zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

1. Činnost ZKS 

             Program činnosti ZKS v sezoně 2019/2020 byl v polovině března náhle ovlivněn koronavirovou epidemií a v její souvislosti vyhlášených karanténních opatření. Což znamenalo mimo jiné původně dočasný zákaz divadelních představení. Nakonec bylo divadlo uzavřeno až do konce června.

            Do doby uzavření divadla se podařilo realizovat většinu zadaných úkolů. Odehráli jsme 19 loutkových a 23 činoherních představení. Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav a připravili jsme komponovaný pořad k připomenutí výročí 150. let od úmrtí Jana Kašky doprovozený vydáním drobné pamětní publikace o jeho životní dráze s názvem Jan Kaška – krásou zušlechtěná pravdivost + dva bannery, které byly umístěny ve foyer divadla.   Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu a částečně se podíleli na organizaci Country plesu a Dětského karnevalu. Naši členové byli opět připraveni účinkovat a pomáhal s realizací Pašijových her v zámeckém parku, a i před Loretou na pražském hradě. Představení Pašijových her se nakonec neuskutečnila z důvodu zákazu kulturních a společenských akcí v době krizového stavu.  

            Činoherní soubor ve skončené sezóně připravit dvě premiéry. Nově se režie ujal Václav Šamárek a nastudoval hru Osm od Elly Hicksonové. Je to trochu artové představení pro menšinového diváka. Přesto dramaturgicky zajímavý titul s dobrými hereckými výkony s nápaditou režií. Druhým titulem byla komedie autorky Pam Valentine: Láska mezi nebem a zemí v režii Oldřicha Vlčka. Účinkující i režisér potvrdili svůj vysoký standart. Dále se průběžně, s ohledem na předpokládaný zájem publika reprízovaly již dříve nastudované hry.

            Loutkářský soubor v této sezóně nepřipravil žádné nové představení. Byla provedena jen úprava textu u hry Perníková chaloupka – drobné rozšíření a zlogičtění příběhu při zachování stávající aranže. Dále se poprvé od doby obnovení loutkářského souboru aktivně činnosti nezúčastnil František Pondělíček. Tedy s jednou výjimkou.

            Pokračovala činnost dětského dramatického souboru. Uskutečnil se letní tábor, děti ze souboru vystupují v Hrátkách s čertem.

            Tradiční společenský pobyt na horách tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších se letos nekonal z důvodu zákazu shromažďovaní.

2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

Hlavní činností výboru bylo průběžné organizační a koordinační zajištění akcí, což se víceméně dařilo. Výbor především realizoval poměrně rozsáhlá usnesení minulé VH 2019.

Díky dostatku finančních prostředků z minulých let je průběžné financování realizovaných akcí zajištěno a nikomu nic nedlužíme a nikdo nedluží nám. Hlavním zdrojem příjmů je ovšem vstupné za odehraná představení a další akce.

Pravidelně se nám daří uspět s žádostmi v oblasti podpory Komunitních projektů MČ Zbraslav pro rok 2020 (granty). Pro letošní rok jsme zažádali o dotaci na dva projekty:

Projekt č. 1 Letní divadelní tábor Dětského dramatického souboru (pož. 45 000, návrh 36 000 Kč)

Projekt č. 2 Taneční zábavy – Taneční ples, Dětský karneval a Country ples (pož. 26 000, návrh 20 800 Kč)

Jen podotýkám, že podmínkou obdržení dotace je nutná finanční spoluúčast žadatele. Dále se musí vyplnit žádost s podrobným popisem a dalšími náležitostmi a také se akce musí včas a řádně vyúčtovat.

Významné body činnosti výboru 2019–2020.

a)     Vymalování domku léto 2019 – jeho vyklizení, uklizení po malování a opětovné nastěhování. Podařilo se.

b)     V červenci 2019 rezignoval na svoje členství ve výboru ZKS Ivan Kočí. Do výboru byla kooptována Ludmila Matoušková.

c)     Marže na prodej alkoholu v divadelním baru 100 % byla realizována, dále byla prověřena marže u ostatního zboží i zavedena evidence vyřazeného prošlého zboží. I přestože šlo o realizaci usnesení VH členů, to někteří členové nelibě komentovali.

d)     Zvýšení vstupného bylo realizováno. I přestože šlo o realizaci usnesení VH členů to někteří členové nelibě komentovali.  

e)     Prodej vstupenek prostřednictvím rezervačního systému. Po posouzení tří nabídek se výbor rozhodl o spolupráci s firmou GoOut.  Samotná realizace samozřejmě nabrala zpoždění. Problém je, že v jednom sálu prodáváme místa rozdílným způsobem a cenou (loutková a činoherní představení). Při osobní návštěvě v GoOut jsme se podrobně seznámili s možností systému a realizovatelností našich požadavků.  Následně byl nastaven i na loutková představení prodej na místo s kapacitou sálu 71 diváků.

Technicky bylo nutno nastavit „prolink“ mezi GoOut a našimi www.stránkami.  Důležité je také dodání GoOut doprovodných informačních textů k představení (popis hry, informace o autorovi, plakát, obsazení, fotografie a tak dále).  Oni pak založí danou akci. Zde je nejzodpovědnější většinou režisér představení či osoba odpovědná za danou akci. Pokud to není dodáno včas, nemůže být logicky akce založena.

Všechno také něco stojí, takže přímé náklady byly: pokladní tiskárna 7 865 Kč, Notebook HP250g7 – 8 364 Kč, stůl (skříňka) pod divadelní pokladnu do foyer 6 000 Kč, celkem tedy 22 229 Kč.   Provize GoOut (s DPH) je cca 11 % z vybraného vstupného za uskutečněné představení.     

f)      Návštěvní řád Divadla Jana Kašky. Ještě před změnou způsobu rezervace jsme se rozhodli, že by bylo vhodné vypracovat Návštěvní řád pro Divadlo Jana Kašky. Většina divadel ho má vypracován. Zpravidla se v něm řeší „obecné“ zásady k návštěvě a chování v divadle se zapracováním konkrétních provozních detailů např. pohyb invalidních osob, způsob rezervace vstupenek a tak dále. Návštěvní řád byl po schválení výborem vyvěšen od února ve foyer Divadla Jana Kašky i uveřejněn na našich stránkách.

g)     Nákup vybavení: - lednice do baru – chladicí prosklená vitrína (cena 5 290 Kč). 

                              - nové reprobedny do sálu (cena 21 860 Kč)

Problémové body:

 a)     Finanční dopad koronakrize. Vypadl nám příjem ze zrušených představení. Naštěstí jsme neměli rozjetou žádnou velkou akci a nastalo to ke konci sezóny. Tak je to sice nemilé, ale nějak to přežijeme. Dále od poloviny března byla zastavena výplata úklidu divadla.  Když nejsou akce, tak se neuklízí. I v baru bylo naštěstí relativně málo zboží, takže propadnou nějaké sušenky a vody.

Požádali jsme Radu MČ o prominutí nájmu za dobu, kdy jsme nemohli vykonávat naši činnost (od 15. března do konce června). Bylo nám vyhověno a nájemné nám bylo adekvátně  sníženo o 7 500 Kč Kč z původních 30 000 Kč. Přerušena byla také na 2 měsíce činnost dětského dramatického souboru. Dětem byla adekvátně snížena úhrada za dobu, kdy nebyl dramaťák, tj. o dva měsíce.  

b)     Návštěvnost akce k Janu Kaškovi a plesů. Malá návštěvnost byla na komponovaný pořad k připomenutí výročí 150. let od úmrtí Jana Kašky, a to nejen z řad veřejnosti, ale především členů. Je poněkud trapné, když dostaneme podporu od MČ a starostka pak sedí v méně než poloprázdném sále. Dále je to nekolegiální i vůči členům, kteří se na realizaci takové akce podílí. To samé platí i pro plesy. Je tedy na zváženou, zda má vůbec takové akce pořádat a zda to není jen plýtvání především silami zúčastněných.

c)       Návštěvnost na loutková představení.  Potvrdil se trend úbytku dětí, baby boom již pominul. S tím lineárně klesají příjmy ze vstupného a musíme s tím počítat. Dále v návštěvnosti převažují především hodně malé děti, které tím pádem navštěvují především pro ně určené pohádky. Několik členů loutkářského souboru navštívili Seminář dramaturgie a režie loutkového divadla, který připravil SAL v Divadle Jiskra. I když to bylo více o režii loutkového divadla, o avizované dramaturgii se tam v podstatě nemluvilo, zúčastnění ho hodnotili pozitivně.

d)       Ukončení činnosti účetní. Stávající účetní, naše členka Klára Kašparová mi oznámila, že již nebude dělat účetnictví spolku. Pro nás to znamená zajistit novou účetní, ale především již to nebude dělat zdarma. Takže to znamená další výdeje.     

 3. Návrh programu činnosti v sezóně 2020/2021

 K plánování činnosti budeme přistupovat s optimizmem, že se korona karanténa snad již nevrátí. Přesto je nutné postupovat opatrně především ohledně výdajů. Jisté je, že teď v úterý 23. června odehrajeme Sen noci svatojánské v Městské zahradě. Dále má městská část zájem o představení Noci na Karlštejně ve středu 16. září v rámci Slavností Elišky Přemyslovny.

Je možné uskutečnit zrušený pobyt ve Vítkovicích v náhradním termínu pá 25. až po 28. září. Loutkařská sezóna začne asi 10. října. V průběhu sezony by měla také začít příprava nové loutkové hry.

      V létě budou obvyklé letní brigády a s ohledem na minulé zkušenosti navrhuji jen dva termíny, a to soboty 25. 7 a 29. 8 od 9:00.

V souvislosti se stoupajícími režijními výdaje navrhuji zvýšení ročních členských příspěvků na 300 Kč/dospělí a 100 Kč student/senior. Děti do 15 let a členové nad 70 let (čestní) členské příspěvky neplatí.

 4. Závěrečné hodnocení

 Mimo výše popsané činnosti se výbor snaží sledovat významná životní jubilea členů a po skončení VH bude tedy následovat hromadné gratulování.  Bohužel i letos jsme zaznamenali úmrtí jednoho našeho člena, a to Jaroslava Marcela Boťchy. Naštěstí se i pomnožujeme a můžeme popřát Honzovi Solperovi k narození syna.

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti