30.04.2022

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2017/2018

Vážení přátelé,

 zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 1. Činnost ZKS – přehled

             V uplynulé sezóně jsme odehráli 22 loutkových, 18 činoherních představení – z toho dvě na zájezdech v Louňovicích. Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu a spolupracovali na organizaci Dětského karnevalu a Country bálu. Naši členové opět vystupovali a pomáhali s realizací Pašijových her v zámeckém parku.

            Činoherní soubor připravil jednu premiéru, a to Oldřich Vlček svoji autorskou hru Hurá do Evropy. Dále se průběžně, s ohledem na předpokládaný zájem či nezájem publika, reprízovaly již dříve nastudované hry. Loutkářský soubor připravil pod režijním vedením Petra Hampla, obnovené nastudování marionetové pohádky Začarovaný les. 

            V rámci zvýšení propagace divadla jsme se přihlásili da Noci divadel 18.11. 2017 a zrealizovali potřebný vhodný program.               

            Úspěšně pokračuje činnost dětského dramatického kroužku. Konal se opět letní divadelní tábor a jak děti odrůstají, tak se již někteří zapojují do činnosti souborů ZKS a jsou příslibem do budoucna.   

            Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

 2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

1)     Konečně byla uzavřena nová nájemní smlouva mezi MČ Praha – Zbraslav a ZKS na budovu Divadla Jana Kašky s pro nás vyšším nájemným a povinností zajistit v podstatě správcování budovy, a především zajistit její úklid.

 2)     Finance

Z hlediska výdajů jsme byly stále, až do vyjasnění nájemní smlouvy, v úsporném režimu. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nových inscenací, běžné režie a opravy poškozených či nefunkčních zařízení.     

Hlavním zdrojem příjmů je vstupné za odehraná představení: Dalšími jsou případné dotace či granty. Obdrželi jsme dotaci MČ Praha – Zbraslav na Taneční zábavy ve výši 28 tis. Kč a letní tábor dětského dramatického kroužku 28,5 tis. Kč.

Dále jsme obdrželi podporu na nová divadelní představení Mach a Šebestová II a hrátky s čertem 30 tis. Kč prostřednictvím zaměstnaneckého grantu, který zprostředkovala Ivana Aussenbergová (zaměstnanecký grant ČEZ pro neziskovou organizaci, ve které se zaměstnanec angažuje).

V příštím roce podáme žádost o dotaci na úhradu, nynyní naší vysoké režie, MČ Praha – Zbraslav v rámci Systémové podpory neziskových organozací, pokud tedy bude vyhlášena.

3)     Právní, účetní a jiné povinnosti – nějak jsme přežili EET i dopady „protikuřáckého zákona“ a nyní na dopadlo GDPR – Ochrana osobních údajů …

4)     Během loňského léta byla nově ustavena Dramaturgické rada, která v průběhu roku posuzovala předložené texty a jejím členům, kteří se do její činnosti zapojili, bych chtěl zde poděkovat. Není snadné býti posuzovatel, a tedy občas i kritikem.

 5)      Některé nepříjemnosti. Průběh loutkářské sezóny s vynucenými obměnami v obsazení uváděných her definitivně potvrdil, že loutkářský soubor ve své původní personální sestavě již reálně zanikl. Chtěl bych zde poděkovat především členům Mahelkovsko-Warauzovsko-Haplmovského klanu a Františkovi Pondělíčkovi za jejich snažení o udržení činnosti loutkářského souboru.

  3. Návrh programu činnosti v sezóně 2018/2019

V činohře se mimo zkoušení již výše zmíněných her budou reprízovat stávající, a i jistě přibydou nové tituly. V loutkárně to bude záležet na reálných personálních možnostech. Je nutno posílit a stabilizovat loutkářský soubor. S ohledem na množství her na repertoáru se neplánuje odeslání všech her v rámci jedné sezóny, provede se výběr a častější reprízy za účelem většího osvojení.

4. Závěrečné hodnocení

            Jen stručně. Bylo by dobré, abychom si vzájemně dávali reálné a splnitelné cíle. Například, že známí bordeláři budou pořádnější. Při úklidu je spěch toliko pro hovado dobrý. Své věci si označím a budu je ukládat tam, kam patří a ne, kam mě napadne. Když nevím, tak se buď zeptám, anebo to nechám ležet.

            Dále bych prosil všechny členy, aby se zúčastnili letních brigád. Bude se především uklízet, spíše probírat a redukovat obsah domku, kam se prostě již nevejdeme. Pokud bude mít kdokoli zájem přijít na brigádu mimo vypsané termíny, tak ať mě kontaktuje a nějak se to zařídí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

            S pozdravem Divadlo žije!

 Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti