Zpráva o činnosti Zbraslavské kulturní společnosti v sezóně 2014/2015

Valná hromada 12. června 2015

Vážení přátelé,

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

1. činnost ZKS 

Na úvod připomenu, že skončená sezona byla již desátá od znovuotevření divadla po povodni. Na začátek začnu jako vždy statistickým přehledem. Odehráli jsme 25 loutkových, 15 činoherních představení a dětský dramaťák uvedl 4 představení, uspořádali 1 komponovaný večer Zbraslavské forbíny.  Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu. Dále naši členové opět vystupovali a pomáhali se zajištěním realizace představení Pašijových her v zámeckém parku a dětském dnu.

Činoherní soubor v této sezóně především reprízoval dříve nastudované tituly, a to Vančurovo Rozmarné léto a obnovenou muzikálovou pohádku Perníková chaloupka. Dále Olda Vlček připravil scénické čtení Sára a Jonatán.

Loutkářský soubor v této sezóně nepřipravil nové představení, i když jednu premiéru nové sobotní pohádky jsme také připravili. A tou bylo nastudování večerníčkové pohádky Mach a Šebestová (Macourek, Born, Peška, režie Filip Toušek). Jedná se o činoherní divadelní podobu známých příběhů této dvojice, zde v úpravě pro brněnské divadlo Radost. Pozitivem této inscenace je obsazení především mladými herci a to včetně několika noviců.

Dále, i přes plnění mateřských povinností Pavly Bruknerové, úspěšně pokračuje činnost dětského dramatického kroužku.     

Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

Program v divadle je tedy docela náročný a bohužel došlo k poškození několika technických zařízení v divadle, které bude nutno v rámci letních brigád opravit. Nechci snižovat zájem o zapojení či pomoc, ale pokud není doložen dostatečnou znalostí správných postupů, není k průšvihu daleko. A naše zařízení v divadélku nejsou zcela, jak se odborně říká, „blbuvzdorné“. Takže pro příště pomaleji a když nevím, tak na nic nesahám. Anebo jen pod dozorem zkušeného kolegy… 

2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

Hlavní činností výboru bylo organizační zajištění akcí, což se víceméně dařilo.

Nyní k finanční situaci. Hlavním zdrojem příjmů je pro nás vstupné z odehraných představení či pořádaných akcí a pak případně obdržené finanční prostředky v rámci vyhlášených grantových řízení.  V našem případě jsou to už jen především grantová řízení městské části Praha – Zbraslav.  Od MČ jsme obdrželi grant na akci Zbraslavské forbíny 2013-14 a dále na činnost dětského dramaťáku. Obdržených 20 tis. Kč půjde především na úhradu letního týdenního soustředění v Jizerských horách.   

Tímto se dostáváme k výdajům. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nové inscenace, běžné režie a opravy poškozených či nefunkčních zařízení.  

Podrobněji bych chtěl zmínit jen některé.  Především to byla oprava hlavních obou reprobeden (po 10 letech provozu už měly nárok). Další nepříjemností bylo „záhadné rušení bezdrátových mikrofonů“. Záhadná příčina rušení byla později odhalena v zahájení provozu vysílače LTE sítě 4. generace z budovy ZŠ Haptova (cca v září 2014), které je na stejné frekvenci jako většina našich sestav vysílač – přijímač. Takže nyní máme k dispozici jen 5 funkčních sad mikrofonů. Řešením je přechod na digitální technologii, ale ta je zatím finančně několikanásobně dražší vůči stávajícím sadám a pro naše použití by to byl zbytečný luxus.    

Další problém byl s navijáky k jevištním tahům. Již po jejich instalaci se nám zdály nekvalitní a provozní zkušenosti nám daly za pravdu. Nakonec se jeden zcela rozbil. Poptáváním se nám (tedy mě a Ivanovi Kočímu) podařilo dohledat vhodný nový typ, který jsme osadili s tím, že pokud se osvědčí, budou takto nahrazeny zbývající tři. Tah se osvědčil, a proto budou zakoupeny zbývající a v létě osazeny.

Dále jsem se zabýval zajištěním pojištění pro ZKS, a to s především s rozrůstající činností dramaťáku a celkovým provozem. Jedná se o zodpovědností pojištění vůči třetím osobám za případné škody či zranění při našich akcích. Po neúspěšných pokusech se domluvit na pojištění přímo v pojišťovnách jsem se obrátil na pojišťovací makléřství INPOl a.s. (zastupují např. MČ Praha – Zbraslav, zbraslavské školy a školky) ve věci sjednání pojištění.

Pojišťovací makléřství INPOl na základě zplnomocnění provedli poptávkové řízení u čtyř pojišťovena a pojištění bylo nakonec uzavřeno s pojišťovnou Generali. Případnou pojistnou událost za nás bude vyřizovat pojišťovací makléřství. S úlevou konstatuji, že žádnou pojistnou událost jsme řešit nemuseli a doufám, že ani nebudeme.

Dále během loňského podzimu se připravily nové www stránky ZKS, graficky navázaly na již fungující stránky rezervačního systému. Postupně došlo k „přelití“ obsahu a případné aktualizaci.

Na závěr se ještě zmíním o práci nad archívem spolku. Obrátili se na nás z novin Prahy 16, že by rádi uveřejnili v novinách Praha 16 na pokračování fotoseriál o historii amatérského divadla na Zbraslavi. Po několika úvodních dohadováních jsem se na základě dochovaných a archívovaných dokumentů do toho pustil. Z tohoto důvodu jsem byl nucen uspořádat a utřídil dochované fotky spolku DDO Hálek (případně i popsat, naskenovat) a srovnal i dochované divadelní plakáty.   V novinách zatím již vyšla tři pokračování a z toho, jak to nakonec dopadlo, jsem příjemně překvapen. 

Když už jsem byl nucen se hrabat v archívu, chtěl bych ho do budoucna trochu uspořádat a částečně digitalizovat. A na základě nově zpracovaných podkladů i aktualizovat divadelní historii na našich internetových stránkách (průběžně).

Z výše řečeného je zřejmé, že ve výboru se řešilo docela dost věcí, které jsou potřebné (v podstatě servisní, musí se zúřadovat, vyřešit, dodělat, ale primárně se netýkají naší hlavní činnosti, to je samotného hraní divadla.

3. Návrh programu činnosti v sezóně 2015/2016

 Naše činnost je v podstatě kontinuální, záleží jen na vůli a chtění. Takže je potřeba dokončit některé rozdělané projekty a určitě se objeví další nové…  

Dramaturgický plán pro sezónu 2015/2016

 

Činohra:                          reprízy stávajících her (dle zájmu diváků) + (Rozmarné léto, Perníková chaloupka, Sára a Jonatán)

                                          premiéra Audience (červenec)

                                zkoušení a premiéra Čtyři páry, jedno eso (Oldřich Vlček)

 Loutkové divadlo:          reprízy stávajících her  

                         

Další akce:                       Zbraslavské forbíny???

                                         Ples (leden – únor 2016)

                                Kaškova Zbraslav

                               Dokončení CD Forbína Jan Petránek, nahrávání Zbraslavské pověsti, Písničky z rolničky II

 4. Závěrečné hodnocení

 Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

 S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti