Zpráva o činnosti Zbraslavské kulturní společnosti v sezóně 2013/2014

Valná hromada 20. června 2014

Vážení přátelé,

 zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 1. činnost ZKS 

            Na začátek začnu jako vždy statistickým přehledem. Odehráli jsme 26 loutkových (z toho 23 řádných – sobotních v DJK) a 19 činoherních představení, uspořádali 2 komponované večery Zbraslavské forbíny.  Na podzim jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jsme jednu naší taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu. Dále naši členové opět vystupovali a pomáhali zajistit realizaci představení Pašijových her v zámeckém parku.

            Po delší době loutkářský soubor vyrazil na zájezd s představením Kubula a Kuba Kubikulu, a to na Pražskou loutkářskou přehlídku na Jiskře (Kobylisy) s pokračováním v cestě dále do Litoměřic. Na zbraslavském dětském dnu vystoupil loutkářský soubor s pohádkou Kašpárek na cestách v úpravě pro přenosnou scénu.  

            Činoherní soubor v této sezóně uvedl dvě premiéry. Na podzim Vančurova Rozmarnéha léta (úprava a režie Oldřich Vlček) a na jaře obnovenou premiéru muzikálové pohádky Perníková chaloupka (autor Helena Němcová, hudba Václav Vedral).

            Loutkářský soubor upravil pohádku Kašpárek na cestách pro hraní na přenosné scéně. Znamenalo to výrobu dalších loutek a nových potřebných kulis. Po krátkém (v podstatě minimálním) zkoušení měla tato inscenace premiéru na letošním zbraslavském dětském dnu.        

            Významným počinem, především díky iniciativně Pavly Bruknerové, je vznik dětského dramatického kroužku, který má v současné době asi okolo 30 dětí (především dívek). Pavla s dramatickým kroužkem nazkoušela vlastní autorskou hru Princ faktor.   

            Na podzim jsme také uskutečnili vydání knihy Staré pověsti Zbraslavské (autor Fr. Pondělíček a L. Warausová). K vydání knihy se také připravila společenská propagační akce, její „křest“. V dnešní dni se podařilo prodat cca 750 kusů z 1000 nákladu. 

            Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

            Závěrem chci říci, že i přes docela náročný program se v průběhu sezóny dařilo udržet v prostorách divadla a zákulisí pořádek a řád a i členové se více méně chovali dobře ke společnému majetku ZKS.   

 2. Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

 Hlavní činností výboru bylo organizační zajištění akcí, což se víceméně dařilo.

Nyní k finanční situaci. Hlavním zdrojem příjmů je pro nás vstupné z odehraných představení či pořádaných akcí a pak případně obdržené finanční prostředky v rámci vyhlášených grantových řízení.  V našem případě jsou to už jen především grantová řízení městské části Praha – Zbraslav.  Od MČ jsme obdrželi grant na akci Zbraslavské forbíny 2013-14 a na vydání knihy Staré pověsti Zbraslavské.  

Tímto se dostáváme k výdajům. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nových inscenací a běžné režie. Větší výdaje byly spojené jen s nákupem sady líčidel (kupujeme značkové a kvalitní a ty nejsou levné), opravou „brejliček“ k hlavovým mikrofonům (taky to není levné) a osazení LED osvětlení na přenosné scéně.

            Ale největším výdajem v uplynulém období bylo vytvoření rezervačního vstupenkového systému odbornou programátorskou firmou.  Možnost dálkového „internetového“ rezervačního systému je u divadel zcela běžná (již je to standard). Z naší strany bylo vypracováno základní zadání (naše požadavky) na základě kterých byl vytvořen návrh systému. Komplikací byl dvojí způsob zadávání rezervací (v jiném režimu na činohru a v jiném na loutkárnu). Během března proběhlo úvodní školení o obsluze a „nalití“ ostrých dat k činnosti březen, duben a následné zkoušení a odlaďování. Po doladění drobných „dětských nemocí“ je systém od dubna zcela funkční. Následně na této platformě budou vytvořeny i nové internetové stránky ZKS.   Na realizaci rezervačního systému se z naší strany nejvíce podílel Petr Olša a komplikace navíc měla Blanka Velemínská, neb se způsob rezervace vstupenek po určitou dobu částečně překrýval (postaru a ponovu).

            Diváky je rezervační systém přijímán příznivě, a pokud byly nějaké problémy, tak jejich příčina byla mezi klávesnicí a židlí (nebo podlahou).

 3. Návrh programu činnosti v sezóně 2014/2015

 Nechci se někoho dotknout, ale musím zde konstatovat, že reálně činnost především loutkářského souboru v posledních letech zcela závisela na několika „mladodůchodcech“. Bohužel čas nelze zastavit, a když se k tomu přidají i nemoci, je to hned malér.

Naštěstí pozvolná obměna probíhá docela uspokojivě u vodičů, hůře to dopadlo s náhradou za Františka Kadlečka mezi mluviči. Jeho hlasový projev byl jedinečný, ale především jsme si neuvědomili jeho znalost jednotlivých her.  To znamená potřebných kulis, scén, přestaveb, rekvizit a dalších různých potřebných ruchů a efektů. To si kolikrát během jedné páteční zkoušky, která většinou ani není v zcela plném obsazení, žádný novic, ať by byl jakkoliv talentovaný, nemůže osvojit. Navrhuji tedy, aby se před některými vytipovanými představeními přidala minimálně ještě jedna zkouška především pro mluviče.  A proto z výše řečených důvodů pro příští sezónu nebudu navrhovat případné zahájení zkoušení další loutkové hry.

Otvírám další s tím související téma. Tím je vůbec účast na zkouškách či jejich samotný průběh.  Samozřejmě, divadelní činnost všichni děláme dobrovolně a ve svém volném čase a není možné, aby všichni byli pokaždé k dispozici a né pokaždé má člověk třeba i náladu a chuť. Ale všichni by si měli uvědomit svoji odpovědnost vůči ostatním i celkovému výsledku. 

Tyto slova se týkaly především loutkoherců, ale platí obecně i pro činoherce. U činoherců jde především o to, jak si to nastaví režisér konkrétního představení, ale na výsledku inscenace Rozmarné léto bylo vidět, jak je pro výsledek důležité, když se spojí přísnost a náročnost s přirozenou autoritou (Olda Vlček).

Závěrem bych se chtěl ještě vrátit i k našemu vystoupení na loutkářské přehlídce na Jiskře. Sám považuji soutěžní hodnocení divadelních představení porotou za velice subjektivní, a naši účast jsem spíše považoval za více méně formální, ale přeci jen jsme získali některé podněty a zajímavou zpětnou vazbu.

 Dramaturgický plán pro sezónu 2014/2015

 

Činohra:                          reprízy stávajících her (dle zájmu diváků) + (Rozmarné léto, Perníková chaloupka)

                                   premiéra Tramvaj do stanice Touha (Tennessee Williamse) - Jakub Jungmann

                                         činoherní pohádka

Loutkové divadlo:          reprízy stávajících her  

                                         úprava stávajících marionetových her pro hraní na přenosné scéně (Perníková chaloupka)

Další akce:                       Zbraslavské forbíny – 2 večery

                                         Ples (leden – únor 2015)

                               Kaškova Zbraslav

 

4. Závěrečné hodnocení

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci. Bohužel zde opět musím na závěr oznámit úmrtí našeho člena, a to Františka Danielky, který zemřel po těžké nemoci začátkem května.  

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti