06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2012/2013

Valná hromada 20. září 2013.

 

Vážení přátelé,

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 

Činnost ZKS

Při přednesu zprávy o činnosti vždy začínám přehledem odehraných představení či výčtem realizovaných akcí. Letos to bude ale jinak. Nejprve vám musím vysvětlit, proč se scházíme v září a ne v původně plánovaném červnovém termínu. V květnu začala na budově Divadla Jana Kašky dlouho připravovaná generální oprava střechy. I když se původně předpokládalo, že bude možné pokračovat v divadelním provozu bez omezení, první déšť a následné zatečení do divadla, nás tvrdě upozornilo, že to možné nebude. Bohužel déšť neznamenal jen přerušení prací na rekonstrukci střechy, ale byl předzvěstí dalších událostí. A tou bylo, že začátkem června se na Zbraslav vrátila opět povodeň. Naštěstí neměla sílů té z roku 2002, ale i přesto, pokud by nebyla na Zbraslavi vystavěna protipovodňová opatření (lidově zeď), byla by budova divadla zase jistě zatopena odhadem do výše cca 0,5m. Statisticky se jednalo v červnu 2013 o přibližně 50-letou vodu.

Divadlo bylo tedy ušetřeno a dále se již povodni věnovat nebudu. Vzhledem k celkové situaci

v červnu na Zbraslavi, a i to, že divadlo bylo vyřazeno z provozu, tedy vedlo výbor ZKS k tomu, že se rozhodl předložit Valnou hromadu z června na dnešní, zářijoví termín.

Těžko se dá zhodnotit skončená sezóna jedním slovem, ale rozhodně se nedá říci, že by byly nudná. Odehráli jsme 26 loutkových (z toho 25 řádných – sobotních v DJK) a 17 činoherních představení, 3 komponované večery Zbraslavské forbíny, dále jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jednu taneční zábavu v sále restaurace U Přístavu. Naši členové opět vystupovali a pomáhali zajistit realizaci představení Pašijových her v zámeckém parku.

Dále uvedu přehled různých akcí, které byly plánovány a připravena a nakonec z různých důvodů zrušeny. Začalo to zrušením zájezdu do Semil s Kubulou u důvodu konání senátních voleb, dále pro onemocnění členů souboru jsme zrušili několik avízovaných činoherních představení, či naše vystoupení s Kubulou na pražské loutkářské přehlídce na Jiskře. Pro dříve popsané události byl také zrušen plánovaný červnový Dětský den na Zbraslavi (kde měli jsme vystoupit opět Kubulou). Pro stejné důvody jsme zrušili naše plánované představení Šípkové Růženky v Horních Počernicích. Holt, zdraví a počasí poručit nejde…

Činoherní soubor letos neuvedl žádnou premiéru, dle zájmu diváků se reprizovaly již dříve uváděné hry. Rozkoušené je Vančurovo Rozmarné léto, které by mělo mít v dohledné době premiéru. Loutkářský soubor připravil obnovenou premiérovat hry Honza pánem.

Mimo hraní na domácí scéně Divadla Jana Kašky jsme uskutečnili jen jeden zájezd, a to s Kubulou do Radotína.

Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

V průběhu sezóny se docela dařilo udržet v prostorách divadla a zákulisí pořádek a řád (s výjimkou několika známých bordelářů) a i členové se více méně chovali dobře ke společnému majetku ZKS. Velice nepříjemnou věcí v sezoně ale byla ztráta (krádež) části líčidel a dále kostýmu Vodníka do Rusalky. Nepříjemné to není jen po stránce finanční, ale především z hlediska důvěry mezi námi. Vzhledem k rozmanitosti divadelního provozu není možné mít všechny věci trvale nepřístupné a pod zámkem. Věřím, že si tyto věci někdo jen vypůjčil a zapomněl to ohlásit. Výbor na základě této události vypracoval pravidla pro půjčování věcí z majetku ZKS, kde jde především o povinnost člena výpůjčku ohlásit a udělat o ní zápis (více dle pravidel).

 

Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

Hlavním činností výboru bylo organizační zajištění akcí, což se víceméně dařilo. Na úvod řeknu, že činnost ve výboru je dobrovolná a bez nároku na jakoukoli odměnu. A při množství akcí (a následných změn) to není zrovna vděčný úkol. A není v silách členů výboru a především mě, jako předsedy, udržet občas vše v hlavě. Někdy jsem měl pocit, že si mě lidé pletou s profesionálním sekretářem či osobním tajemníkem. Obzvláště je to nepříjemné, pokud člověk má občas ještě ambici předvádět nějaké herecké výkony a potřebuje se aspoň trochu na to soustředit.

Nyní k finanční situaci. Dlouhodobou zásadou výboru je peníze nejprve vydělat a pak teprve smysluplně utratit. Pokud se podaří udržet přiměřený poměr výdajů k příjmům, neměl by být problém s profinancováním naší činnosti ve stávajícím rozsahu.

Hlavním zdrojem příjmů je pro nás vstupné z odehraných představení či pořádaných akcí a pak případně obdržené finanční prostředky v rámci vyhlášených grantových řízení. V našem případě jsou to už jen především grantová řízení městské části Praha – Zbraslav. Hl.m. Praha již nechce nám podobné aktivity ze svého rozpočtu podporovat s poukazem na podporu právě prostřednictvím městských částí. MČ Praha – Zbraslav jsme požádali o grant na akci Zbraslavské forbíny 2013-14 a dále na vydání knihy Staré pověsti Zbraslavské.

Tímto se dostáváme k výdajům. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nových inscenací a běžné režie. Největším vydáním byla po skončené opravě střechy rekonstrukce herecké šatny (zakoupení kuchyňské linky a myčky) a dalším bude vydání knihy Staré pověsti Zbraslavské.

Těmto dvou bodům se budu věnovat nyní podrobněji:

Oprava střechy: Jak jsem řekl v úvodu, rekonstrukce střechy začala tím, že stavba vytopila divadlo. Naštěstí jen zákulisí, nejvíce rozvodnu a divadelní šatnu. Zničené byly především koberce a malba. Na základě této události výbor svolal rychlou záchrannou akci a všechny věci z divadla byly přeneseny do domku (vybavení kabiny, reproduktory, závěsy a opony byly sundány) a vše v divadle co nejlépe zakryto. Další průběh rekonstrukce střechy naštěstí proběhl již bez takovýchto nepříjemností. Dále se domluvilo, že stavba provede vymalování zákulisí a uhradí zničený koberec (né že by obé již předtím nebylo potřeba). Na základě výsledků tohoto jednání výbor rozhodl, že se při jedné špíně provedete také rekonstrukce šatny-kuchyňky. Byly zadány stavební úpravy pro možnost instalace myčky a navržena kuchyňská linka tak, abychom si ji mohli osadit sami (IKEA).

Souběžně s opravou střechy se dokončila rekonstrukce jevištních tahů a lávek, která započala již v loňském roce (tahy) a byla tedy dokončena letos (lávky). Po této rekonstrukci jevištní technologie odpovídá příslušným předpisům a je pod revizí.

Stavební práce na střeše byly dokončeny začátkem srpna, ve kterém proběhly celkem tři brigádnické soboty, a divadlo se nám podařilo před sezónou uvést zpět do stavu provozovatelnosti.

Vydání knihy Staré pověsti Zbraslavské: Z jara se na výbor ZKS se obrátil Fr. Pondělíček a žádostí, zda by ZKS nevydala jeho knihu Staré pověsti Zbraslavské, kterou ilustrovala L. Warausová. I když s vydáváním knih nemáme vůbec žádné zkušenosti, vzhledem k tomu, že kniha je svým zaměřením především zbraslavská, rozhodli jsme se pro její vydání. Současně se napsal oslovující dopis na zbraslavské firmy s žádostí o finanční příspěvek a dále se podala žádost o grant na MČ Praha-Zbraslav. Celkem se nám podařilo shromáždit finanční dary a příspěvky ve výši 68 500 Kč, zbytek do předpokládané ceny tisku (cca 100 tis. Kč) uhradíme z našich prostředků. Návratnost vložených prostředků předpokládáme z příjmů z prodeje. K vydání knihy se také plánuje její prezentace - „křest“. Kniha by měla být vytištěná do konce října. Na přípravě knihy se dále podílely M. Warausová (sazba), M. Vávrová (jazyková korektorka).

 

Návrh programu činnosti v sezóně 2013/2014

Zahájení divadelní sezóny pravidelných loutkových sobotních představení je naplánováno na 12.10 a rozpis představení byl součástí pozvánky.


Dramaturgický plán pro sezónu 2013/2014

 

1. Činohra

  • reprízy stávajících her (dle zájmu diváků) + nové hry (Rozmarné léto, Perníková chaloupka)

2. Loutkové divadlo

  • reprízy stávajících her
  • úprava stávajících marionetových her pro hraní na přenosné scéně (Kašpárek na cestách, Perníková chaloupka)

3. Další akce

  • Zbraslavské forbíny – 2 večery 
  • Ples (leden – únor 2013) 
  • divadelní přehlídka Kaškova Zbraslav


Závěrečné hodnocení

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci. Skončené období nebylo zrovna jednoduché. Musím zde bohužel i zmínit dvě smutné události, které toto období orámovaly, a to je úmrtí našich členů Honzy Wildy a Františka Kadlečka. Věřím, že již míříme do klidnějších vod.

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti