06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2011/2012

Valná hromada 22. června 2012.

 

Vážení přátelé,

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.


Činnost ZKS

Základem naší činnosti je pravidelné hraní loutkového a činoherního divadla. V této sezóně jsme odehráli 25 loutkových (z toho 22 řádných – sobotních v DJK) a 14 činoherních představení, 2 komponované večery Zbraslavské forbíny, dále jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jednu taneční zábavu (Mikulášskou zábavu v sále restaurace U Přístavu). Naši členové vystupovali a pomáhali zajistit realizaci představení Pašijových her, spoluorganizovali jsme opět letošní Dětský den v areálu ZŠ Nad Parkem. Dále jsme spolu s městskou částí Praha - Zbraslav organizačně zajišťovali akce k připomenutí úmrtí Vladislava Vančury s názvem Vančurovské dny.

Činoherní soubor letos připravil dvě premiéry, a to historickou komedii Zlatá bula ženská (režie Pavla Rakoušová) a konverzační komedii Lidské zdroje (režie Filip Toušek a Tomáš Vacek). Loutkářský soubor k již výše zmíněnému výročí Vladislava Vančury nastudoval „obnovenou inscenaci“ pohádky Kubula a Kuba Kubikula. Touto hrou se nám rozšířila nabídka případných zájezdových přadstavení. Dále se dle zájmu diváků reprizovaly již dříve uváděné hry.

Mimo hraní na domácí scéně Divadla Jana Kašky jsme uskutečnili i zájezdy. Loutkářský soubor vystoupil na festivalu v Litoměřicích s pohádkou O princezně Zubejdě Solimánské, na dětském dnu s pohádkou Povídání o pejskovi a kočičce a Vančurovských dnech s Kubulou a Kubou Kubikulou.

Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

Průběh sezonu ovlivněno posunutí termínu premiéry Zlaté buly z předpokládaného podzimního na jarní. Tím došlo především k období únor - duben k výrazným časovým a prostorovým kolizím s dalšími realizovanými akcemi. Zde zpětně považuji za chybu výboru, že nebyl vůči realizátorům dostatečně důsledný a více na ně netlačil. I když je současně zřejmé, že při činnosti založené na principu dobrovolnosti, lze někoho za nesplnění zadaných úkolů těžko postihovat. Upozorňuji tedy všechny přítomné, že při přípravě příštích představení bude výbor v tomto směru postupovat daleko přísněji a bude provádět průběžnou kontrolu realizace!

V průběhu sezóny se docela dařilo udržet v prostorách divadla a zákulisí pořádek a řád (s výjimkou několika známých bordelářů) a i členové se více méně chovali dobře ke společnému majetku ZKS.


Činnost výboru ZKS + zpráva o hospodaření

hlavním činností výboru bylo organizační zajištění akcí, což se víceméně dařilo.

Nyní k finanční situaci. Hlavním zdrojem jsou pro nás příjmy z odehraných představení či pořádaných akcí (od 1.1.2012 se navýšilo na loutková představení na 40Kč a činoherní 70 Kč) a pak případně obdržené finanční prostředky v rámci vyhlášených grantových řízení. V našem případě jsou to především grantová řízení hl.m. Prahy a městské části Praha – Zbraslav. Pro rok 2012 jsme opět podali řádně žádost o grant hl. m. Prahu na Vančurovské dny. Naše žádost byla zamítnuta z důvodů nedostatku finančních prostředků. Takže, pokud se v budoucnu výrazně nezmění přístup hl. m. Prahy v profinancování grantových kulturních projektů, tak nevidím naše šance na obdržení grantu od hl.m. Prahy moc reálně. Od MČ Praha – Zbraslav jsme obdrželi grant na akci Zbraslavské forbíny a dále jsme podali žádost i pro letošní rok.

Tímto se dostáváme k výdajům. Většina výdajů v této sezóně byla spojena s realizací nových inscenací a běžné režie. Při přechodu na podvojné účetnictví je snažíme výdaje a příjmy rozpočítávat na jednotlivá střediska (pokuj je to jednoznačně možné). To znamená, ve stručnosti, na jednotlivá představení, rozlišujeme činohru a loutkárnu, další výdeje a podobně. Z hlediska výdajů je nutno zvažovat potřebnost dané věci (i z dlouhodobého hlediska). Dále při dramaturgickém výběru případně nově uváděných her bedlivě zvažovat nezbytně nutné potřebné výdaje a reálnou návratnost (příjmy) z inscenace. To se týká především činohry, kde u aktuálně uváděných her poměr výdajů a příjmů není momentálně příznivý, ale je předpoklad, že skončí celkově v kladných číslech.

Dále jsme zakoupili nový mlhostroj (náhrada za stávající, který se neosvědčil), tiskárnu, horkovzdušnou pistoli (náhrada za rozbitou).

Závěrem bych chtěl konstatovat, že vzhledem k finanční hotovosti, kterou máme k dispozici a předpokládaným příjmům, by neměl být problém s profinancováním naší činnosti ve stávajícím rozsahu.


Návrh programu činnosti v sezóně 2012/2013

Jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Hlavní prací bude úklid.

 

Dramaturgický plán pro sezónu 2012/2013

 

1. Činohra

  • reprízy stávajících her (dle zájmu diváků) + nové hry

2. Loutkové divadlo

  • reprízy stávajících her 
  • zahájení zkoušení marionety Honza Pánem

3. Další akce

  • Zbraslavské forbíny – 2 večery
  • Ples (asi jen jeden – únor 2012)
  • Kaškova Zbraslav


Závěrečné hodnocení

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti