06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2010/2011

Valná hromada 10. června 2011.

 

Vážení přátelé,

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 

Činnost ZKS

Základem naší činnosti je pravidelné hraní loutkového a činoherního divadla. V této sezóně jsme odehráli 30 loutkových (z toho 27 řádných – sobotních v DJK) a 20 činoherních představení, 2 komponované večery Zbraslavské forbíny, dále jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav. Uspořádali jednu taneční zábavu (maškarní ples v sále restaurace U Přístavu). Naši členové vystupovali a pomáhali zajistit realizaci představení Pašijových her, spoluorganizovali jsme opět letošní Dětský den v areálu ZŠ Nad Parkem.

Činoherní soubor letos připravil tři premiéry, a to hru Výročí (režie Tomáš Vacek a Pavla Rakoušová), vzpomínkové pásmo na Jana Kašku Byl jsem komediant (autoři a režie František Kadleček, František Pondělíček) a konečně se podařilo k premiéře dotáhnou pohádku O šípkové Růžence (režie Svatoslav Mahelka). Dále se dle zájmu diváků reprizovaly již dříve nastudované hry.

Loutkářsky soubor připravil letos jednu premiéru, a to již dlouhodobě rozpracovanou maňáskovou pohádku Benjamín a tisíc mořských ďasů kapitána Barnabáše.

Mimo hraní na domácí scéně Divadla Jana Kašky jsme uskutečnili i zájezdy. Činoherci odehráli v Horních Počernicích hru Noc na Karlštejně. Loutkářský soubor vystoupil festivalu Útrpného práva v Pardubicích, na Zbraslavi na dětském dnu a farmářských trzích.

Dále jsme po dlouhé době soutěžili. Činoherci s Adamam Stvořitelem na POPADu a loutkáři s pohádkou Kašpárkova strašidla na přenosné scéně na pražské přehlídce loutkového divadla na Jiskře (Kobylisy).

Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších.

Přesto, že letošní (především loutkářskou sezónu) poznamenali zdravotní (zde mi ale nezbývá než konstatovat, že základní jádro členů loutkářského souboru již není z nejmladších) a vztahové problémy několika členů, podařilo se odehrát všechna naplánovaná představení a zrealizovat premiéru nové pohádky. Za to patří všem zúčastněním velké poděkováni.

V průběhu sezóny se dařilo udržet v prostorách divadla pořádek a řád a i členové se více méně chovali dobře ke společnému majetku ZKS.

 

Činnost výboru ZKS

Hlavním činností výboru bylo organizační zajištění akcí. Co se v celku podařilo. Výbor rozhodl o změně pokladníka-účetního ZKS. Od 1. ledna vede účetnictví ZKS Klára Toušková a současně se přešlo na podvojné účetnictví.

Mimo výdajů spojených s realizací nových inscenací a běžné režie se letos moc neutrácelo. Zakoupili se nové schůdky (náhrada za již zničené), nový mlhostroj (náhrada za starý) a stroj na výrobu mýdlových bublin. Po skončení sezóny výbor rozhodl (z důvodů stálých problémů) zadání výroby a osazení nové loutkářské opony odborné firmě (včetně dráhy a ovládání).

Dále MČ, jako vlastník budovy divadla, nechala provést revizi jevištních tahů a dalších zdvíhacích zařízení. Výsledkem je vypracovaný provozní řád zdvíhacích zařízení a nutné opravy a úpravy stávajících zařízení. Dále výbor vypracoval a MČ předložil seznam potřebných oprav v divadle, protože se to nezdá, ale od otevření divadla po povodni je to již 7 let.

Nyní k finanční situaci. Hlavním zdrojem jsou pro nás příjmy z odehraných představení či pořádaných akcí a pak případně obdržené granty. Většinou to jsou v našem případě od hl.m. Prahy a městské části Praha – Zbraslav. Pro rok 2011 jsme podali řádně žádost o grant hl. m. Prahu. Naše žádost, tak jako žádosti jiných obdobných divadelních spolků, byla zamítnuta. Dále budeme žádat MČ Praha – Zbraslav o grant na Zbraslavské forbíny.

Výbor dále průběžně sleduje vyhlášení grantových termínů a o pro nás vhodné požádá.

 

Návrh programu činnosti v sezóně 2011/2012

Jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Hlavní prací bude úklid. Zahájení divadelní sezóny loutkových představení předpokládám tradičně v polovině října.

 

Dramaturgický plán pro sezónu 2011/2012

 

1. Činohra

  • reprízy stávajících her (dle zájmu diváků)
  • premiéra hry Zlatá bula ženská

2. Loutkové divadlo

  • reprízy stávajících her
  • zahájení zkoušení Kubula a Kuba Kubikola, marionety Honza Pánem

3. Další akce

  • Zbraslavské forbíny – 2 večery
  • Ples (asi jen jeden – únor 2012)
  • Kaškova Zbraslav

 

Závěrečné hodnocení

Letošní loutkářská sezóna nás upozornila na nutnost omladit a personálně posílit loutkářský soubor. Byla by škoda, kdybychom z personálních důvodů museli omezit četnost loutkových představení. Situace není ještě katastrofická, ale je vážná.

Děkuji všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

S pozdravem Divadlo žije!

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti