Scénické čtení - Apokryfní příběh z časů Nového zákona

Sára a Jonatán

Autorská režie Oldřich Vlček.

premiéra: 29. 3. 2015

počet repríz: 3

V roli mladého Ježíše Radúz Mácha, dále Václav Šamárek, Božena Osvaldová a Jan Zemánek.

Poblíž Kumránu, jižně od Jericha u Mrtvého moře, bylo v r. 1947 nalezeno v jeskyních množství písemných svitků a jejich zlomků. Patřily zvláštní židovské sektě esejců, která v letech asi 160 před až 69 po Kristu vyrostla v širší duchovní hnutí…     Zdá se, že jistý esejský směr představoval Jan Křtitel. Janovy názory můžeme dnes zkoumat ve světle nalezených svitků. Zjistíme při tom, jak těsně se Jan přidržoval esejců. Lze se dokonce domnívat, že kdysi sám byl členem této skupiny…. Ježíš rovněž esejce znal, ale odmítal jejich separatismus. Na druhou stranu byl ovlivněn jejich sociálními idejemi… Jan se později vydal svou vlastní cestou, neboť odmítal esejskou sektářskou doktrínu, zahrnující důsledně společné vlastnictví, i jejich celkovou rigidnost. Jan nabízel křest všem – bez toho, že by po křtěnci požadoval, aby se stal sektářem. Existují náznaky toho, že to byl právě Křtitel, kdo esejství již poněkud modifikoval a zmírnil, a takto jej zprostředkoval Ježíšovi. Například pojetí křtu je u Jana zcela esejské. Křesťanství potom, jak známo, křest od Jana převzalo a přizpůsobilo svou theologii sakramentálnímu pojetí. Stalo se tak již v době rané církve, a to nejen v navázání na Ježíšův křest od Jana, nýbrž také proto, že se k rané církvi přidali někteří Janovi učedníci. S esejstvím souvisí také mešní oběť. Raná církev ji přijala a rozvinula díky Ježíšově Poslední večeři, která ovšem svou podstatou vychází z tradice rabínské.
David FLUSSER: Esejské dobrodružství