Loutková hra s použitím libreta známé Dvořákovy opery

Rusalka

autoři: J. Kvapil a A. Dvořák

režie: S. Mahelka 

hudba: A. Dvořák

premiéra: 26. 1. 2002

počet repríz: neevidováno

hráli: „živáci“ L. Vedralová, F. Kadleček, loutkoherci (vodí/mluví) Z. Wildová, V. Ryčlová, H. Pešková, L. Wágnerová, T. Vacek/L. Warausová, B. Velemínská/D. Mahelková, E. Soukupová/I. Hamplová, F. Pondělíček/L. Lindner, L. Kulhánková/A. Kuklová

Loutková hra s použitím libreta známé Dvořákovy opery z pera Jaroslava Kvapila. Unikátem této inscenace je kombinace živých herců v roli pohádkových postav (vodník a ježibaba) se spodovými loutkami – Javajkami. Inscenace zachovává lyriku textu, jeho dramatičnost a poetičnost, kterou také dokresluje výtvarné pojení scény a loutek a vhodné scénické použití motivů Dvořákovy hudby ze stejnojmenné opery.