Sůl nad zlato

Na zámek přijela

Na zámek přijela spousta ženichů,
jeden je v brnění, druhý v kožichu,
třetí si svůj mocný knír pěkně nakroutí
a čtvrtý má na klobouku péra kohoutí.

Už fanfára zazněla,
budeme se vdávat,
až půjdeme z kostela,
všichni budou mávat.
Ve slavnostní hodině
zasedneme k hostině,
budeme jíst a pít
a dobře se mít.

Rytíři přivezli darů tisíce,
převzácných klenotů plné truhlice.
Jenom jeden chlubí se vzácným pokladem,
zavěsí mi na živůtek vzácný diadém.

Už fanfára zazněla,
budeme se vdávat,
až půjdeme z kostela,
všichni budou mávat.
Ve slavnostní hodině
zasedneme k hostině,
budeme jíst a pít
a dobře se mít.