06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2008/2009

Valná hromada 12. června 2009.

 

Vážení přátelé,
zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.


Činnost ZKS

Základem naší činnosti je pravidelné hraní loutkového a činoherního divadla. V ještě neskončené sezóně jsme odehráli 21 řádných (tzn. sobotních) loutkových a 11 činoherních představení, 2 komponované večery Zbraslavské forbíny, dále jsme již tradičně hostili divadelní přehlídku ADA Kaškova Zbraslav, a to jak listopadovou tak i červnovou. V únoru jsme uspořádali Maškarní ples pro děti a dospělé. Podíleli se, i když menší měrou než v minulosti, na zajištění festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav. Do prázdnin nás ještě čeká odehrání Rusalky pro „eurodůchodce“ a vystoupení na „Slavnostech slunce“. Z plánovaných inscenací dramaturgického plánu na tuto sezónu se podařilo k premiéře dotáhnout nastudování tři inscenace. Činoherní pohádku pro děti – Šíleně prolhaná princezna, obnovenou loutkovou pohádku O princezně Zubejdě Solimanské a marionetovou pohádku Kašpárkův drak Pudivítr.

Dále jsme po dlouhé době uskutečnili zájezdy s našimi divadelními představeními. Činoherní soubor dostal pozvánku na vystoupení se Ženitbou na Malém letním divadlení v Broumově. Zájezd se po všech stranách vydařil a myslím, že pro všechny zúčastněné to byl zážitek.

Na cesty se vydal i loutkářský soubor Rolnička. Nejprve menší část členů Rolničky vystoupila na zájezdu „eurodůchodců“ v Německu s takovou cestovní úpravou pohádky O pejskovi a kočičce. Pak se nejelo daleko, pro děti z Pexesa jsme odehráli ve škole Nad Parkem pohádku také Povídání o pejskovi a kočičce. Se „Solimandou“ se Rolnička zúčastnila loutkářské přehlídky na Jiskře v Ďáblicích a nakonec vystoupili na pozvání souboru Gaudium v Radotíně.

Na naší scéně jsme přivítali dva činoherní soubory, a to PODIO Semily s hrou Uděláte mě to znova a Divadelní soubor Křoví s hrou Poker bez esa.

Již tradiční součástí divadelní sezóny je společenský pobyt na horách, tzn. ve Vítkovicích v Krkonoších (za již tradičně hojné účasti členů).

Na závěr části věnované činnosti ZKS jsem si nechal největší akci, a to oslavu 25. sezóny loutkářského souboru Rolnička, kterou jsme pořádaly 24. až 26. dubna pod názvem Zbraslavské loutkaření.

Přehlídka byla zahájena v pátek 24. 4 slavnostním představením Rusalky v podání domácího souboru Rolnička. Sobota 25. 4 byla zcela vyhrazena hostujícím souborům, kteří uvedli celkem pět pohádek s různými typy loutek a scénickým provedením. Na jevišti se postupně představili tyto soubory: Čmukaři s pohádkou Pletené pohádky a Kašpárek chodí pěšky, Kováček s pohádkou Zvědavé slůně, Jiskra s pohádkou O perníkové chaloupce a Jůlie & spol. také s pohádkou O perníkové chaloupce. Večer bylo uspořádáno vzpomínkové posezení bývalých i současných členů Rolničky doplněné o promítání komponovaného video programu z dochovaných pamětnických fotek a video nahrávek.

V neděli byla přehlídka zakončena Divadelní poutí v Městské zahradě. Jednalo se o komponovaný plenérový program. Mimo jiné zde vystoupili členové Rolničky a Jiskry s individuálním vystoupením s loutkou, loutkářský soubor Gaudium z Radotína odehrál pohádku O perníkové chaloupce. Dále vystoupily děti z Pexesa s tanečně-pohybovým pásmem. Mimo výše uvedených vystoupení byly připraveny pro děti různé hry a mohly si i vyzkoušet vodění loutek. Celé odpoledne se neslo v pohodové rodinné atmosféře, ke které jistě přispělo i příjemné prostředí Městské zahrady.

K výročí vydala Zbraslavská kulturní společnost také pamětnickou publikaci - 25 let Rolničky (kterou napsal František Pondělíček) a propagační CD s písničkami z uváděných loutkových her.

Chtěl bych zde poděkovat členům výboru ZKS a samozřejmě i všem členům ZKS, kteří se podíleli na zajištění této akce. Jmenovitě bych zde poděkoval Mileně Svobodové za nápad, Františkovi Pondělíčkovi za výkon funkce prezidenta festivalu a Marušce Warausové za grafické zpracování pozvánek, plakátů a publikace.

Pokud se tedy ohlédnu za touto sezónou, musím kriticky konstatovat, že zrealizování tolika akcí, se ukázalo na hranici našich současných personálních a časových možností. Týká se to především techniků (včetně nahrávání a následného zpracování zvukových záznamů). Ale i z nás, kteří se považujeme za „obojetníky“ (to znamená ti, co jsou činoherci i loutkáři) toho měli někdy plné zuby. Občas to již přestala být zábava, ale jen povinnost. V letošním roce došlo k mírnému personálnímu posílení loutkářského souboru, a to považuji za pozitivní příslib do budoucna. Dále se členové chovali dobře ke společnému majetku ZKS a po celou tuto náročnou sezónu se dařilo udržet v prostorách divadla pořádek a řád.


Činnost výboru ZKS

Vzhledem k množství akcí realizovaných v uplynulé sezóně bylo hlavní prací výboru jejich organizační zajištění. Z výdajů byly provedeny některé nákupy (byla zakoupena na míru vyrobená skříň na divadelní texty a další nezbytnosti do kuřácké šatny, zadána výroba reklamního baneru ZKS, dokoupeny sady hlavových mikrofonů do celkového počtu 7 sad, HDD rekordér na záznam divadelních představení). Výbor také (mimo jiné) organizoval kolektivní oslavu kulatých životních výročí (narozenin) našich členů.

Dále jsme podali žádosti o granty, a to MHMP i Nadaci ČEZ. Naše žádosti byly zamítnuty. Uspěli jsme jen v dvěmi žádostmi o grant, a to:

1. MČ Praha – Zbraslav – Divadelní pouť - 25 000,- Kč

2. Nadace Pangea – Zbraslavská kalokagatia II – 10 000,- Kč

Výbor dále průběžně sleduje vyhlášení grantových termínů a o pro nás vhodné požádá.


Návrh programu činnosti v sezóně 2009/2010

Jak jsem již napsal výše, v našich řadách se objevili noví členové. V běžném divadelním provoze není možné se nějak více věnovat jejich zacvičování a zaučování. Výbor proto navrhuje, a to především pro loutkaře, uspořádání takové „divadelní akademie pro členy ZKS“ (nácvik vodění loutek, vázání a opravy loutek, používání světelné a zvukové techniky a další dovednosti). Původně se navrhoval červnový termín, nyní se kloníme spíše k záři.

Samozřejmě tato akademie není jen pro nové členy, ale je otevřena všem zájemcům (i z důvodu např. používání nových technologií – hlavové mikrofony a podobně). Dále by zde vznikl prostor pro vzájemné se vykecání, jak a co dělat a nedělat a nezdržovali by se tím pak opakovací zkoušky.

Dále jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Hlavní prací bude úklid. Zahájení divadelní sezóny předpokládám již tradičně v polovině října.

 

Dramaturgický plán pro sezónu 2009/2010 – mimo reprízy již uváděných loutkových her.

 

1. Loutkové divadlo

  • Benjamín – scéna je již rok připravena – premiéra???
  • Kubula ??
  • něco nového???

2. Činohra

  • Agáta Christie – Trojčlenka – již se zkouší (premiéra říjen??)
  • Noc na Karlštejně
  • Nastavený čas

3. Další akce

  • Mikulášská taneční zábava 21. 11
  • Masopustní taneční zábava – únor 2009
  • Zbraslavské forbíny – 2 večery
  • připravit „projekt“ k připomenutí 200. výročí narození Jana Kašky v roce 2010.


Závěrečné hodnocení

Velkou výhodou loutkářského i činoherního souboru je domácí zázemí našeho divadla Jana Kašky. Možná nám to již připadá samozřejmé, ale každý hostující soubor mám řekne, že takové zázemí a technické vybavení nemají a u amatérů to ani není obvyklé. Díky pravidelným příjmům z představní a zatím stále přízni obce, jsme na tom dobře. Říkám to zde proto, abychom si uvědomili co máme a tuto výhodu také promítli do hlavní činnosti našeho spolku, to znamená do kvalitního loutkového a činoherního ochotnického divadla.

Děkuji všem členům za jejich odvedenou dobrovolnou práci.

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti