06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2006/2007

Valná hromada 8. června 2007.

 

Vážení přátelé,

zprávu o činnosti jsem rozdělil do jednotlivých kapitol.

 

Činnost ZKS

Základ činnosti ZKS je hraní loutkového a činoherního divadla a ve skončené sezóně jsme odehráli neuvěřitelných 25 loutkových a 23 činoherních představení, dále jsme byly připraveni pořádat divadelní přehlídku Kaškova Zbraslav – která se ale nakonec nekonala. Tradičně jsme se podíleli na festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav, ve spolupráci s agenturou ORFEA jsme pořádali v sále Černého divadla Jana Srnce předvánoční koncert orchestru Václava Hybše. V Divadle Jana Kašky jsme na již 4. zbraslavských forbínách přivítali manžele Zdenku a Jiřího Tichotovi spolu s Františkem Novotných. Moderátorem večera byl Karel Tejkal starší. V předvánočním čase jsem spolupořádali již tradiční akci Zbraslavské vánoce. Dále jsme pro tanec chtivé publikum připravili v sále Sokola Zbraslav Dětský karneval a pro dospělé večerní Předjarní bál. Do prázdnin nás čeká ještě Dětský den, divadelní přehlídka ADA a představení Rusalky.

Loutkářský soubor Rolnička mimo repríz již uváděných marionetových a maňáskových her v letošním roce připravil premiéru marionetové pohádky Kašpárkova strašidla v režii Františka Pondělíčka. Tato pohádka byly původně připravena pro velké jeviště, v době rekonstrukce se uváděla na přenosné scéně a nyní se tedy konečně dostala na původně určené jeviště.

Členové činoherního souboru přes léto nelenili a začali zkoušet novou hru. V listopadu měla premiéru současná konverzační komedie Marca Camolettiho Pyžamo pro šest. Touto hrou se na scénu divadla vrátil divácky oblíbený žánr lehce lechtivých konverzačních komedií. Dále činoherci uvedli reprízy již starších představení, a to Jakub a jeho pán a Rodina je základ státu.

 

Činnost výboru ZKS

Protože tato valná hromada je také volební, seznámím vás s činností výboru ZKS od minulé Valné hromady. Kromě vyřizování běžných organizačních záležitostí výbor především vypracoval nové stanovy a zajistil jejich registraci, účetnictví společnosti vede od května 2006 Karel Čeleda, který vás později seznámí s hospodařením společnosti. S finanční situací souvisí i vypracování žádostí o granty, a to:

1. Nadace Pangea – Zbraslavská Kalokagátia 15 000,- Kč

2. MČ Praha – Zbraslav – Super dětský den IV. 27 000,- Kč

3. MČ Praha – Zbraslav – Zbraslavské forbíny 5 500,- Kč

4. HMP – Zbraslavský divadelní rok 2007 – 20 000,- Kč

5. HMP – Zbraslavský salon 2007 – není ještě ukončeno grantové řízení.

U již ukončených grantových projektů bylo včas a řádně provedeno jejich vyúčtování a vyhodnocení. Z výše obdržených finančních prostředků je zřejmé, že jsme v grantových řízeních úspěšní a je to pobídka pro vypracování dalších grantových programů.

Tímto se dostávám k finanční situaci ZKS, kterou si dovolím hodnotit jako dobrou. Společnost je schopna zajistit běžnou obnovu svého majetku i přiměřené financování přípravy nových divadelních představení či jiných projektů.

Dále výbor začal přípravu vlastních www stránek společnosti. Jejich spuštění předpokládáme se zahájením nové divadelní sezóny. Také bylo dokončeno tablo členů.

 

Celkové hodnocení

I když při přehledu akcí tato sezóna vypadá celkem běžně, především množstvím odehraných představení byla velmi náročná, ale proběhla celkem bez problémů a zádrhelů. Pro příští sezónu je nutné vymyslet systém plánování zkoušek a přestavení, abychom si v divadle vzájemně nepřekáželi. Na léto jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Hlavní prací bude úklid divadelního zázemí a to především činoherních kostýmů, kulis a rekvizit. Zahájení dalšího divadelního roku předpokládám již tradičně v polovině října.

 

Co do budoucna

I když, podle mě, se divadelní nebo spolková činnost vysloveně přesně plánovat nedá, bylo by dobré v příští sezóně obnovit jednu loutkovou pohádku, jednu novou nazkoušet, pro větší pestrost uváděných pohádek by byla vhodné nastudování činoherní pohádky. Činoherní soubor by se měl domluvit na reprízách již uváděných her a připravit minimálně jednu hru novou.

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti