06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2005/2006

Valná hromada 16. června 2006.

 

Vážení přátelé,

činnost ZKS u období od minulé valné hromady bych rozdělil na dvě fáze, a to konec sezóny 2005 + letní práce a sezónu 2005/2006.

 

Dokončení sezóny 2005

Úvod roku 2005 byl provázen ještě doznívajícími problémy spojenými s oživovacími pracemi v opravené budově Divadla Jana Kašky. Postupným odstraňováním zásadních nedodělků a hledáním vhodných řešení se většina provozních problémů podařilo odstranit. Zásadní byly odstraněny za provozu, další během letních brigád.

Z kraje roku bylo dokončeno nové marionetového loutkové jeviště a obnoveny dvě loutkové hry, a to Sůl nad zlato a Kašpárek na cestách včetně kompletní opravy loutek a kulis.

Dále jsme pořádali plesovou zábavu pro děti a dospělé, zájezd členů do Vítkovic, dětský den v prostorách divadla a zájezd s loutkovou přenosnou scénou do Semil. Již v průběhu léta zahájili činoherci zkoušky a výrobu scén na dvě představení, a to Jakub a jeho pán a „(Ne)mravnost nadevše!“.

 

Divadelní sezóna 2005/2005

Tuto sezónu bych hodnotil jako první „normální“ od povodně v srpnu 2002. Jak jsem již řekl, zásadní technické problémy s rozběhem divadelního provozu byly již odstraněny. Ještě v červnu byla přestěhována činoherní kostymérna z půdních prostor objektu U Malé řeky 3 a tyto uvolněné prostory byly vráceny. Stěhování bylo spojeno s důkladnou selekcí textilního materiálu.

Podzimní seźonu jsme zahájily loutkovým vystoupením na zářijovém Zbraslavfestu. Sobotní loutnové pohádky začaly v polovině října. Činohra odpremiérovala dvě představení - již dříve zmíněné divadelní hry, a to Jakub a jeho pán a pásmo aktovek „(Ne)mravnost nadevše!“. S tímto pásmem jsme se znovu po dlouhé době zúčastnili přehlídky jednoaktových her „Kaškova Zbraslav“, která se konala v listopadu. Jako pokaždé jsme nikam nepostoupili.

Konec roku jsme zakončili spolupořádáním akce „Zbraslavské vánoce“ a divadelním Silvestrem.

Z organizačních záležitostí v průběhu podzimu probíhalo ještě odstraňování některých nedodělků, dále výbor musel řešit provozní problémy s exkurzemi do zázemí divadla a s tím spojených pohybem třetích osob, úhradou kafe pro účinkující, zákazem kouření v prostorách divadla a celkově s udržováním pořádku. Výhrady výboru byly z řad členů přijaty s nevolí, ale s potěšením konstatuji, že nastavená pravidla jsou od té doby respektována. Dále bylo rozhodnuto o zakoupení počítače na zpracování hudby.

Jarní část sezóny probíhala zcela klidně s reprízami nastudovaných činoherních her a loutková představení dle rozpisu. Dále byla obnovena dvě marionetová představení, a to Čertův švagr a Perníková Chaloupka. Bohužel na přelomu března a dubna zase zahrozila voda a divadlo muselo být částečně evakuováno. Celkem byla vynechána tři sobotní představení. Na evakuaci a zpětném nastěhování se podílelo velké množství členů. Zpětné nastěhování se spojilo rovnou s pořádnějším úklidem, takže máme trochu strejčka. V únoru jsme pořádali taneční masopustní zábavu. Dále se uskutečnil již tradiční zájezd na Vítkovic, v květnu jsme přivítali divadelní ochotníky ze Semil, požádali jsme se sousední knihovnou a hudební školou Svátek sousedů spojený s grilováním masa na zakoupeném zahradním stacionárním grilu, spolupořádali Super dětský den, dva večery cyklu Zbraslavské forbíny a v červnu jsme hostily divadelní přehlídku ADA.

 

Co dál

Jak jsem již řekl, tato sezóna byla relativně klidná a proběhla celkem bez problémů a zádrhelů. Na léto jsou vypsané termíny letních brigád a je připraven seznam prací. Zahájení dalšího divadelního roku předpokládám již tradičně v polovině října. Takže jakoby se nic podstatného se neděje. Ale dovolím si malou poznámku. Divadlo všichni děláme ve svém volném čase a snad i rádi, protože nás baví. Ovšem mám dojem, že se zapomíná na jednu zásadní a podstatnou věc, a to je zajištění organizačních záležitostí. Vypadá to jako samozřejmost, protože to funguje, ale je za tím práce řady lidí. A ty řady nejsou moc početné, je to ve skutečnosti jen pár lidí. Přednáším to zde každému jako podnět k zamyšlení.

Jsem rád, že se nám daří rozšířit naše řady o nové mladé adepty, doufám že se jim ve spolku líbí a že se naučí spoustu nových věcí a přinesou i novou energii a nápady do našich řad. Chci zde poděkovat všem členům a především kolegům z výboru za jejich práci a přeji nám mnoho spolu prožitých dalších společných příjemných chvil.

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti