06.10.2014

Zpráva o činnosti ZKS v sezóně 2004

Valná hromada 22. ledna 2005.

 

Vážení přátelé,

hlavní činností ZKS v sezóně 2004 bylo ukončení hraní v náhradních prostorách a zahájení divadelního provozu v obnoveném divadle Jana Kašky. Kromě toho se nám podařilo realizovat i některé další akce.

Dále proberu činnost ZKS v sezóně 2004 po jednotlivých bodech.

 

Budova Divadla Jana Kašky

V souběhu s dokončovacími stavebními pracemi probíhalo postupné znovu zařizování divadelní budovy a oživování jednotlivých divadelních technologií. Nejprve proběhlo zabydlování budovy zázemí. Rozhodujícím termínem bylo zahájení divadelního provozu v polovině října obnoveným představením loutkové pohádky Rusalka. Při pravě divadla se zásadním způsobem neměnil prostor jeviště, ale byla provedla zásadní změna ve zvukové a světelné technice. Postupné oživování a seznamování z touto technikou je možné jedině při hraní divadla. To samé platí pro provoz celé budovy. Byly provedeny různé úpravy a změny. Tyto změny a úpravy jsme nuceni provádět v průběhu běžící sezóny a to představuje spoustu času a práce pro nás všechny navíc. Jsem ale přesvědčen, že není možné přestat hrát. Žádný z těchto problémů sám o sobě není neodstranitelný a bránicí v užívání budovy. K dnešnímu dni jsou plně obnoveny maňásková představení a je vše připraveno na zahájení zkoušek na marionetová představení.

Rád bych zde všem členům poděkoval za jejich práci a píli při obnově divadla a jeho znovuoživování.

 

Finanční situace

Finanční a majetkovou situaci ZKS díky obdrženým grantům, sbírce a především naší vlastní činnosti hodnotím jako dobrou. Výbor vyúčtoval grant MHMP na divadelní představení ve výši 20 000 Kč, dále jsme obdrželi grant 30 000 Kč na výstavu. Do konce srpna bylo provedeno vyúčtování sbírky na obnovu divadla. Díky sbírce, z jejíž výnosů se hradila většina nákladů spojených s divadelním provozem, byly veškeré výnosy ukládány na běžný účet. Kromě samotného hraní je nejvýraznějším příjmem požádání plesů. Ke konci roku měla ZKS na svém účtu 158 344, 64 Kč a pokladní hotovost 5 041 Kč.

 

Další aktivity ZKS

Jsem rád, že se nám v napjatém podzimu podařilo realizovat Výstavu o historii amatérského divadla na Zbraslavi. Dále jsme v loňské roce zorganizovaly dva plesy, dětský den a spolupořádali jsme ve spolupráci s MČ odpolední předvánoční akci Zbraslavské vánoce.

V květnu se znovu uskutečnil společný výlet členů do Vítkovic.

 

Co se nepovedlo

Uplynulé období bych si dovolil hodnotit jako celkově velmi nestandardní. Především podzim byl velmi náročný. Doufám, že budoucí období již snad bude klidnější a z hlediska plánování činnosti přehlednější. Za největším problémem vidím nedostatečný počet členů. Což má za následek přetěžování některých a svým způsobem i jejich momentální nenahraditelnost. Musíme se pokusit oslovit a získat další členy, pokud nebudeme chtít výrazně omezit svoji činnost.

Zatímco loutkářský soubor to ještě jakš takš zvládá, činoherní je téměř v zániku. Za ideální považuji zahájení nastudování nových věcí, do kterých by se noví členové snáze zapojili.

Toto jo úkol pro všechny členy a není ho možné chtít jen po výboru. Výbor je administrativní a organizační orgán, spolková činnost je založena na dobrovolnosti a samostatnosti členů.

 

Co nás čeká

Doufám, že letošní rok již bude poněkud klidnějším a postupnou regenerací svých sil najdeme další chuť do nové společné práce.

 

Závěr

Na závěr chci poděkovat všem členům a především kolegům z výboru za jejich práci na znovu zprovoznění divadla a obnovení činnosti.

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti