Komponovaný pořad

Beseda s autory knihy Židé na Zbraslavi

Podnětem k této besedě bylo náhodné večerní setkání s autory knihy Židé na Zbraslavi, manželi Janou a Janem Majcherovými v restauraci U Přístavu, které přerostlo v předpůlnoční rozpravování v prázdné ulici před již zavřenou restaurací.

Budeme si povídat o velice zajímavém příběhu, který je spojen se vznikem této knihy. V současné době je slovo „příběh“ velmi zprofanované a vše musí mít svůj příběh. Sami autoři o své knize tvrdí, že jim primárně nešlo o příběhy.

O čem je kniha Židé na Zbraslavi?

Publikace informačního charakteru Židé na Zbraslavi, která si všímá příběhů spojených se Zbraslaví a přináší mnohdy detailní údaje o nacisty zavražděných spoluobčanech. Vznikla při instalaci pamětní desky věnované sto sedmnácti obětem šoa ze Zbraslavi a Lipenců jako její doplněk či rozšíření. Výzvy do transportu pro židovské obyvatele ze Zbraslavi a Lipenců do Terezína proběhly v roce 1942 ve třech hlavních vlnách: ze sto čtyřiceti tří transportovaných se dočkalo konce války dvacet šest osob. Na Zbraslav se jich vrátilo deset. Místní židovská náboženská obec, která ztratila za holocaustu své členy, nebyla obnovena.

A právě o velice zajímavém příběhu, který je spojen se vznikem této knihy, si s jejími autory budeme povídat. A aby to nebylo jen povídání o smutném tématu, o hudební doprovod se postará kapela Trombenik Prague Klezmer Band a jejich židovské písničky v jidiš.

Organizuje Zbraslavská kulturní společnost spolu s městskou částí Praha-Zbraslav. 

 


Fotogalerie