Kapitola XV. - Zaokrouhlené jubileum!

Začátkem října 1993 se Rolnička rozhodla oslavit desetileté jubileum. Sice trochu v předstihu, 10. sezóna měla teprve začít, ale možná bylo předčasné datum zvoleno záměrně, aby připomnělo, že činnost souboru nezačala prvním představením, že už dávno předtím se úsilovně robotovalo, aby bylo kde hrát a co hrát a s čím hrát.

Oslavu připomněly Zbraslavské noviny krátkou notickou.

 

"ROLNIČKA" OSLAVOVALA

Krásného podzimního odpoledne, první říjnovou sobotu, se na Zbraslavi po dlouhé době konal průvod masek a karneval. To loutkáři z Rolničky takto slavnostně zahájili jubilejní desátou sezónu.

Sraz dětí byl u Zbraslavanky, odkud se vydal až nečekaně dlouhý a početný průvod k Sokolovně. Do kroku a později k tanci vyhrávala dechová hudba Pralinka pod vedením pana Kalendy. V krásně vyzdobené tělocvičně, která se v to odpoledne změnila v parket pro malé tanečníky, začal krátce po třetí hodině rej masek - a následovala i soutěž o nejlepší z nich. Všichni ti čertíci, kašpárci, princové a princezny, loupežníci, kuchtíci i jiné pohádkové a nepohádkové bytosti, napjatě očekávali výrok poroty. Ceny pro tuto soutěž věnovala firma pana Klučiny, která se také starala o občerstvení všech přítomných. V soutěži nakonec získala nejvyšší ocenění "perníková chaloupka s ježibabou", ale alespoň maličký dáreček dostaly všechny masky - nebylo jich málo.

Co říci závěrem? Karneval byl jistě zážitkem nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Loutkáři se tak připomněli zbraslavské veřejnosti poněkud jinou formou než obvykle.

Jitka Dvořáková


Kromě průvodu a tancovačky uspořádala Rolnička už během září výstavy loutek ve výkladech některých zbraslavských obchodů. A v místním tisku vyšla reportáž o loutkách a loutkářích od Františka Kadlečka. Většinu místa věnuje článek notoricky známým skutečnostem, a tak za aktuální zveřejnění stojí úryvek o číslech, která nejsou bez zajímavosti.

 

ROLNIČKA MÁ 10. NAROZENINY!

Statistiky bývají ošidné, ale umějí také udělat věci přehlednými. Tak tedy pár čísel o Rolničce. Bylo nastudováno a předvedeno celkem 22 her, z toho 4 maňáskové, 1 javajková, 1 s totemovými loutkami. Zbývajících 15 pak s klasickými marionetovými loutkami.

Z oněch 22 her je 19 stále na repertoáru souboru. K nejnavštěvovanějším, a proto i nejhranějším (s nejméně 10 reprisami) patří:

  • Povídání o pejskovi a kočičce
  • O Budulínkovi
  • Ostrov splněných přání
  • Kašpárek v pekle
  • Hrátky s čertem
  • Začarovaný les
  • Kašpárek na cestách
  • Zbraslavské pověsti

Kromě první sezóny a sezóny 1988-89, kdy probíhala výstavba, hraje Rolnička pravidelně každou sobotu vždy od poloviny října do poloviny dubna, což představuje průměrně 21 představení v roce.

Pravidelnou součástí repertoáru se staly Vánoční besídky, kterých už bylo připraveno 9. Vždy se setkaly s velkým zájmem.

Bez zajímavosti není ani přehled návštěvnosti. Za 9 sezón je průměrná návštěva 39,6 díváka na představení, v poslední loňské sezóně dokonce 51,2. A nejsou to jen zbraslavské děti. Přijíždějí z Vraného, Radotína, Chuchle, Mníšku i odjinud. Ale dosti čísel, i když těch několik o Rolničce skutečně něco říká.

F. Kadleček, vedoucí LS Rolnička

 

Pro zajímavost a pro porovnání s čísly Františka Kadlečka uvádím obdobný údaj o sezóně uvedené do života výše popsanými oslavami, tedy o té desáté, jubilejní.


LOUTKÁŘSKÁ BILANCE

Loutkáři z Rolničky konstatovali, že nedávno završená 10. sezóna divadla byla po stránce návštěvnosti sezónou velice úspěšnou. Sehráno bylo 25 představení (nepočítáme-li Vánoční besídku), která vidělo 1546 platících diváků. Průměr na jedno představení je téměř 62 diváků, což je číslo nemající v dosavadní historii souboru obdoby. Pomyslný žebříček vede pohádka "Kašpárek a Ježibaba", kdy se do divadelního sálku vměstnalo 108 dětí. Další úspěšná představení: "Perníková chaloupka" - 90 diváků, "Kašpárkův drak Pudivítr" a "Zvířátka a loupežníci" - 88, "Povídání o pejskovi a kočičce" - 80, "Budulínek" + "Červená Karkulka" - 76, atd., atd. Všeobecnou oblíbenost potvrdily maňáskové pohádky pro nejmenší děti. A to ještě celkovou bilanci pokazil závěr sezóny, kdy v druhé půlce března a v dubnu návštěvnost prudce poklesla - což není nic výjimečného, jde o trend, který se opakuje každým rokem.

Pochopitelně, údaj kolik lidí navštívilo tu či onu inscenaci není úplně směrodatný, momentální návštěvnost může ovlivnit spousta vedlejších faktorů. To průměrný počet diváků na jedno představení už má zaručenou vypovídací hodnotu a o něčem určitě svědčí. A kdybychom tyto cifry sledovali rok po roce zjistili bychom, že neustále a pravidelně stoupají a že v současné době cedule s nápisem "Dnes vyprodáno" visí na vchodových dveřích do divadla téměř každou sobotu.