Dramatický kroužek se zaměří i na vodění loutek.

Více informací naleznete v sekci Dramatický kroužek.