04.10.2020

Pozvánka do Divadla Jana Kašky – informace k zahájení podzimní divadelní sezóny

Vážení přátelé našeho divadla. Jsme rádi, že po nuceném přerušení jarní divadelní sezóny z důvodu coronavirové nákazy vás můžeme po téměř sedmi měsících znova pozvat na divadelní představení do našeho divadla.

Letošní divadelní sezónu zahajuje ve čtvrtek 8. října od 19 hodin pásmo veršů a hudby z poezie zapomenutého básníka Jiřího Suchánka uváděné pod názvem Katedrála. V sobotu v tradičním čase od 15:00 hraje loutkářský soubor maňáskovou pohádku Povídání o pejskovi a kočičce. Další představení následují.

Samozřejmě nám doba není zcela nakloněná a s ohledem na situaci s coronavirem znamená určitá omezení. Divadelní představení nejsou zakázaná, ale diváci musí mít roušky a není možné se při návštěvě divadla občerstvit v divadelní baru, protože ten musí být z rozhodnutí vlády uzavřen. Při loutkových představeních je zpěv z nahrávky, takže neporušujeme zákaz zpíváni.  

Žádáme diváky, aby při návštěvě divadla dodržovali hygienická nařízení a doporučení a předem posoudili i svůj zdravotní stav a v případě jeho zhoršení zvážili svoji návštěvu.

Věříme, že při dodržování výše uvedených doporučení budeme moci uskutečnit naplánovaná představení, a tak potěšit ctěné publikum. Vaše návštěva je také podpora naší činnosti a děkujeme vám za takto projevený zájem.       

Ve foyer divadla si můžete prohlédnou výstavní panely o životě herečky Jiřiny Štěpničkové, především o jejich vystoupeních se zbraslavskými divadelními ochotníky.         

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti

 

 

 

 

 

 

 


Fotogalerie