Novinka: kniha STARÉ POVĚSTI ZBRASLAVSKÉ

Zbraslavská kulturní společnost vydala knihu pana Františka Pondělíčka Staré pověsti Zbraslavské s doprovodnými obrázky Ludmily Warausové. Cena knihy je 220 Kč. Knihu si můžete zakoupit v knihkupectví U stromečku, Praha-Zbraslav,www.knihkupectvizbraslav.cz a nebo přímo od nás prostřednictvím kulturního oddělení ÚMČ, U Malé řeky 3, tel.257 111 801, kultura@mc-zbraslav.cz.

Knihu si můžete telefonicky či emailem dopředu zarezervovat a domluvit si způsob jejího vyzvednutí. A to nejlépe přímo v knihovně nebo při divadelním představení námi pořádaném v Divadle Jana Kašky. Knihu Vám také můžeme zaslat poštou na dobírku, k její ceně vám bude přičteno poštovné.

Nyní něco o knize samotné. Nejlépe slovy samotného autora: Proč zbraslavské pověsti? Kdysi dávno, v roce 1993, jsem napsal pro silvestrovské vydání Zbraslavských novin pověst "O vzniku Zbraslavi". Ta mě inspirovala k napsání celého věnce ostatních pověstí, které jsem dokončil téměř po dvaceti letech, na podzim roku 2012.

Při psaní pověstí jsem vycházel z veskrze respektovatelných pramenů. Náměty a inspiraci mi dodali - mimo jiné - Petr Žitavský a jeho Zbraslavská kronika, Václav Hájek z Libočan a jeho Kronika Česká, Karel Pašek a jeho Zbraslavské listy, Vančurovy historické prózy, atd., atd. Pověsti jsou psány s určitým nadhledem, zdaleka nejsou určeny pouze dětem (spíš naopak), jejich jazyk není archaický a tím pádem jsou čtivé pro široký okruh čtenářů. Obsahují dvanáct opusů (povídek), často se odehrávají ve zbraslavském klášteře, ale dotýkají se i širších historických témat.

Pověst je žánr, který přímo vybízí k benevolentním fabulacím. V mnoha případech jsem se odchýlil od toho, co tvrdí učebnice nebo encyklopedie. A to naprosto programově! Jinak bych se nad svými texty nudil, a možná by u nich usnul i nejeden čtenář. Přesto si myslím, že tu a tam moje povídačky něco o Zbraslavi prozrazují - a především jsou jakýmsi vyznáním autora postiženého abnormální fixací k místu, kde se narodil a kde žiji už řadu let.

Jsem přesvědčen, že při čtení Starých zbraslavských pověstí zažijete mnoho příjemných chvil a dozvíte se i řadu zajímavostí vztahujících se k historii Zbraslavi a jejího okolí.

Filip Toušek