Z historie zbraslavských ochotníků - Noc na Karlštejně 16. a 17. prosince 1939

Díky v loňském roce získaným archiváliím po bývalém Družstvu divadelních ochotníků, vám můžeme připomenout první nastudování veselohry Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně zbraslavskými ochotníky. Toto představení bylo uvedeno v předvánočním čase pohnutého roku 1939, jako slavnostní k výročí 50leté činnosti předsedy družstva Františka Kvěcha. Kromě několika pobledlých fotografií nám toto inscenaci více popíše zápis z Pamětní knihy družstva.  

„V této hře předem nutno pochválit výpravu, která všechny ohromila, a můžeme být právem hrdi na to, co dokážeme, když chceme. Výprava v pravdě odpovídala těm, jež vidíme na našich nejpřednějších scénách, zkrátka nepamatujeme u nás něco krásnějšího. Nejlepší výkon byl ing. J. Haaseho v úloze purkrabího. Bylo pravou pochoutkou viděti tohoto ochotníka-umělce v roli, jež sice není jeho oborem, a tak lze právem tvrditi, že tento ochotník zahraje vše. Výkon bezvadný, mimikou i maskou překvapil každého. K němu družil se hned výkon O. Svobodové v úloze Alžběty, půvabné a roztomilé roztoužené královny, který jedním z jejich nejlepších a dále jejího chotě v roli Karla IV, který dovedl zde uplatnit bohaté zkušenosti divadelní, ač nebyl jeho výkon bez kazu.  Dobře zapadla do tohoto   tercettu  J. Babická v úloze Aleny, naproti tomu ostatní úlohy nebyly zdařilé a správně charakterizovány.

Jak uchvátila výprava, tak provedení hry nebylo její dokonalosti úměrné, neboť většina účinkujících byla jakoby sevřena nejistotou nebo trémou, jež se vlekly po celou hru a její efekt značně oslabily.“

V padesátých létech nastudovali Noc na Karlštejně v lesním divadle. Bohužel z tohoto představení nemáme k dispozici žádné fotografie.  Pokud je má někdo z tehdejších účinkujících k dispozici, a byl by je ochoten zapůjčit, rádi bychom si je naskenovali.

Filip Toušek


Fotogalerie