14.06.2020

Archív zbraslavských divadelních ochotníků - článek pro Zbraslavské noviny

               Příběh archiválií zbraslavských divadelních ochotníků je pestrý a kopíruje společenské peripetie, kterými si prošla česká společnost od poloviny 19. století do současnosti.  Za první republiky bylo sice Družstvo divadelních ochotníků samostatným spolkem, ale personálně i funkcionářky bylo propojeno s tehdejším zbraslavským Sokolem.  Takže první represe nastala za okupace, kdy vše Sokolské bylo potlačováno.  Po nástupu komunistů byl Sokol zakázán, Družstvo divadelních ochotníků rozpuštěno a divadelní činnost byla v padesátých letech minulého století obnovena v okleštěné podobě pod tzv. Osvětovou besedou MěNV. V těchto nelehkých dobách byly útlaku vystaveny především vedoucí představitelé spolku, kteří často řešili i osobně složitou situaci. Většinou cenné archiválie a další spolkové písemnosti byli nuceni odevzdat, či je ukrýt u sebe nebo u různých spřátelených osob.  Těmito zásahy se násilně přerušila kontinuita činnosti a je tedy víceméně zázrak, že se archiválie podařilo dochovat do současné doby.  

               O dohledání archiválií divadelních ochotníků se zasloužil architekt Hynek Svoboda, který jako předseda Vlastivědného klubu ve Zbraslavi v roce 1971 inicioval pátrání především po kronice Družstva divadelních ochotníků a dalších písemnostech.  Z dochované korespondence s bývalými funkcionáři Osvětové besedy MěNV Zbraslav vyplývá, že v roce 1960 byly ze skříně v tehdejší restauraci Kotva (nyní Darwin) převezeny do prostor Osvětové besedy v Domě osvěty (bývalý hotel U Procházků, Husova č.p. 164, nyní Elišky Přemyslovny č.p. 433) především divadelní knížky a fotografie z divadelního života. Na schodišti zadního traktu restaurace Kotva byla nalezena zasklená tabla členů, a to jednoty Hálek a Družstva divadelních ochotníků. S postupným omezováním prostor Osvětové besedy byly materiály různě uskladněny na půdě, ve sklepě, v prostoru pod schodištěm a snad i v bývalém pisoáru.

               Divadelní kroniku se tehdy objevit nepodařilo, ale od bývalých členů se získaly divadelní plakáty z let 1920 až 1940 a různé divadelní fotografie. Rozsah shromážděných materiálů není znám a o jejich osudu po ukončení činnosti Vlastivědného klubu se lze jen domnívat. Byly asi uloženy v prostorách MNV či Kulturního domu Zbraslav. Jisté je, že je po roce 2000 získala Zbraslavská kulturní společnost jako „nějaké“ divadelní písemnosti a archiválie po zrušeném Kulturním domě MNV.

               Hlavně to byla obě historická tabla členů spolku Hálek z roku 1892 a Družstva divadelních ochotníků z roku 1937. Cenné jsou nejstarší divadelní texty z počátku divadelní činnosti v roce 1857, a to včetně povolovacích úředních pečetí. Z převzatých materiálů bylo zřejmé, že nejsou kompletní.  Hynek Svoboda je opatřil popiskami a používal i nějaký katalogový systém, ale žádný seznam se nedochoval. Tyto archivní materiály jsme prezentovali na doprovodné výstavě k otevření Divadla Jana Kašky po opravě po povodni v roce 2004. Historická tabla jsme nechali znova zarámovat a jsou umístěna na čestném místě v zázemí Divadla Jana Kašky.

               V roce 2015 jsme obdrželi z pozůstalosti další historické unikátní materiály. Byla to především ručně psaná divadelní kronika z let 1857–1945, knihy jednatelské a režijní, divadelní fotografie, plakáty, podklady k různým přednáškám, novinové články a různá spolková korespondence.  V současné době jsou dochované zbraslavské divadelní archiválie shromážděny na jednom místě, označeny a katalogizovány. Průběžně je doplňujeme o nově získané starší materiály. Nedávno to byla divadelní alba Bedřicha Zimy a Libora Siblíka. Do archívu se samozřejmě ukládají materiály vztahující se k naší současné činnosti.

               Archívní materiály si nenecháváme pro sebe a používáme je k naší prezentaci a seznámení veřejnosti s bohatou historií divadelní činnosti na Zbraslavi. V roce 2017 to bylo k příležitosti 160. výročí vzniku divadelního a literárního spolku Hálek a v loňském roce k výročí 200 let od narození herce a zbraslavského rodáka Jana Kašky.

Filip Toušek, předseda Zbraslavské kulturní společnosti   

 

Popisky k fotkám.

1)     Text hry Hastroš z roku 1858

2)     Tablo členů Družstva divadelních ochotníků Hálek ve Zbraslavi z roku 1892

3)     Tablo členů Družstva divadelních ochotníků z roku 1937

4)     Členové Divadla pro 45 židlí s historickými tably před tehdejším Domem osvěty (bývalá restaurace U Procházků) okolo roku 1968  

5)  Jedinečným dokladem o počátcích českého ochotnického divadla na Zbraslavi je stará zápisní knížka, která se nám přes neuvěřitelné peripetie dochovala a kde na první stránce je napsáno: Zápisní knížka   přes provozování divadel v Zbraslavi od spanilomyslných pánů a panen Ochotníků od 15. března 1857 k dobročiném účelům, jak uvnitř následuje. Díky tomu víme, že úvodním představení se uskutečnilo 15. března 1857 v hostinci pana Bolarta a hrály se dva tituly s názvem Žlutá zimnice a Tři otcové. 

6) Kniha jednatelská Družstva divadelních ochotníků 1902 -1902

7) Památní kniha (kronika) družsva Divadelních ochotníků ve Zbraslavi 1857 -1945

 

                       


Fotogalerie